Werchrata 45

Miejsce: Krzyż stoi przy leśnej drodze z Werchraty w kierunku Góry Brusno, na przysiółku Stawki. Najłatwiej go znaleźć jadąc kilkaset metrów drogą w las i patrzeć na prawo. Szczególną wskazówką, która pozwoli nam namierzyć obiekt jest leśna droga po lewej na przeciw tego krzyża.

Lokalizacja: 50.25817, 23.44241

Inskrypcja: język polski

W.S. 1864

Opis:

Stawyszcze, albo Stawki, to nieistniejący przysiółek Werchraty. Przy drodze przed tym krzyżem były kiedyś gospodarstwa, do dziś zachowały się fundamenty przedwojennych gospodarstw. Po osadzie zostały dwa szczególne znaki, jakimi są kamienne krzyże, jeden z nich jest w ruinie, drugi możemy podziwiać na tle zarośli, które są faktycznie pozostałością po sadach. Na krzyżu mamy tylko datę 1864 i niewiele mówiący skrót: W.S. Litery wydają się być Polskie, być może są to inicjały?

Prawdopodobnie był to krzyż przydomowy w okolicy rozwidlenia dróg. Ciekawostką tego krzyża jest pięć otworów w okolicach ramion. Wygląda na to, że przytwierdzona była do niego metalowa podobizna Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 44

Miejsce: w Werchracie na przysiółku Stawki, przy drodze, która celuje w Górę Brusno, stoi całkowicie zdemolowana figura. Jeżeli są przy niej są szczątki, to zakopane w ziemi.

Lokalizacja: 50.26121, 23.44946

Opis:

Można przypuszczać, że figura stała na pierwszej posesji w Stawkach. Kiedyś tutaj były pola północne, dziś jest las.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 43

Miejsce: nieistniejący już przysiółek Werchraty – Majdan, zapewne dawno temu, był wykarczowanym w lesie miejscem, gdzie wypalano węgiel drzewny, albo obrabiano drewno. Tutaj, zapewne na posesji jednego z gospodarzy, lub przed przysiółkiem, postawiono kamienny krzyż. Obecnie odnaleźć go trudno, gdyż jadąc od strony osiedla po PGRowskiego, drogi są zawalone drzewami. Z drugiej strony, trzeba przejść przez prywatne pola. Krzyż stoi w lesie, nieopodal drogi, na lekkim wzniesieniu.

Lokalizacja: 50.26494, 23.44949

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu
Ten Krzyż Staraniem Gospodarzy Majdanowskich 15 maja 1897

Opis:

Na górnym ramieniu krzyżyka mamy Titulus, więcej żadnych ozdób, ani symboli, tylko pod ukrzyżowanym dwie Maryjki. Napis na drugiej tablicy, jest trochę niekompletny, chyba ktoś strzelił z karabinu i trafił akurat w napis. Mimo tego, przetłumaczony napis powinien być bliski oryginalnego, choć brzmi nieco „niemelodyjnie”.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 42

Miejsce: figura stoi na skraju lasu, 130 metrów za ostatnim gospodarstwem w Werchracie, które znajduje się przy drodze biegnącej ku Górze Brusno.

Lokalizacja: 50.26317, 23.45326

Inskrypcja: język polski

Fundatorka Katarzyna Raichert

r. 1890

Opis:

Inskrypcja z biegiem czasu straciła ostrość, trudno jednoznacznie odczytać nazwisko fundatorki, najprawdopodobniej jest to „Raichert”

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 41

Miejsce: figura stoi przy drodze na przysiółku Werchraty – Kozubale. Najszybciej trafimy w to miejsce wjeżdżając w drogę boczną naprzeciw tartaku w Werchracie, 160 metrów dalej trafimy na figurę.

Lokalizacja: 50.26012, 23.46044

Opis:

Figura powinna mieć inskrypcję, ale jest zamalowana. Ciekawie wygląda krzyżyk wieńczący postument, na ramionach widać kwiatki, lub rozety i bardzo archaiczną formę płaskorzeźby Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 40

Miejsce: krzyż stoi przy drodze bocznej w Werchracie, gdzie można dostać się wjeżdżając między cmentarzem z I Wojny a sklepem przez rzekę Rata, jadąc około 180 metrów.

Lokalizacja: 50.25668, 23.46835

Opis:

Żeliwny krzyż złamał się i wstawiono go na nowo i jest teraz krótszy. Kamienny postument powinien mieć inskrypcje, ale jest zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 39

Miejsce: figura stoi przy bocznej drodze w Werchracioe, najprościej można tam wjechać od strony drogi głównej Horyniec – Werchrata, zjeżdżając z pagóra werchrackiego i gdy zobaczymy pierwsze zabudowania wsi, to skręcamy w lewo i jedziemy około 130 metrów. Tam po lewej stronie drogi stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.25441, 23.46863

Opis:

Figura zapewne ma inskrypcję, ale jest zamalowana i stoi na prywatnej posesji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 38

Miejsce: wjeżdżając od strony Horyńca do Werchraty, gdy wjedziemy na pagór przed wioską, po lewej stronie znajdziemy polną drogę. Jedziemy nią około 300 metrów i tam znajdziemy krzyż przy drodze.

Lokalizacja: 50.25152, 23.46469

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Boże lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawiono staraniem obywateli Werchrackich Fiodora Kostyszyn Jacka Hy…l Roku 1871

Opis:

Na nazwisku drugiego fundatora niestety jest dziura. Na krzyżu oprócz klasycznego Titulusa i skrótów imion boskich, mamy postać ukrzyżowanego, pod którego stopami mamy symbol czaszki z piszczelami.

Przed wojną, tak jak teraz, krzyż stał w szczerym polu. Wtedy nie było drogi, która jest asfaltowa. Okolica ta nosiła nazwę Kozubale. Zalewne mieszkający poniżej gospodarze, właściciele pól obok siebie, na miedzy przy drodze wystawili ten krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 37

Miejsce: wjeżdżając od strony Horyńca do Werchraty, gdy wjedziemy na pagór przed wioską, po prawej stronie znajdziemy polną drogę. Jedziemy około 100 metrów i musimy skręcić w pole idąc miedzą około 60 metrów, tam koło małej doliny zasypanej niestety śmieciami znajdziemy te ruiny.

Lokalizacja: 50.24992, 23.46966

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

R.B. 1888 Roku

Opis:

Figura jest rozbita na kawałki, zapewne jej resztki leżą w rowie. Najprawdopodobniej uległa uszkodzeniu podczas prac polowych.

TUTAJ album ze zdjęciami

Werchrata 36

Miejsce: przed wojną, droga która biegła z Horyńca do Werchraty, miała nieco inny przebieg. Pierwotnie, gdy przejeżdżało się przez tory, najbliższa droga do wioski, biegła obok kamiennego krzyża, który obecnie stoi niemal na środku pól. Wycelowana była ona w przysiółek Kuryski.

Lokalizacja: 50.24713, 23.46925

Inskrypcja: język ukraiński

Rok 1891
Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Opis:

Charakterystyczne elementy krzyża, to gwiazdki szczęścia na końcach ramion, mające znaczenie ochronne i Chrystus na krzyżu w prostej, pięknej ludowej formie. Na podstawie krzyża pusty prostokącik, na którym powinien być jakiś napis, zapewne rok.

TUTAJ album ze zdjęciami