Ruda Różaniecka 11

Miejsce: figura stoi na polach Rudy, przy głównej polnej drodze. Trudno się tam dostać z wioski, dlatego trzeba tam zajechać naokoło. Figura stoi w linii prostej za tartakiem, licząc od rozwidlenia dróg przy tartaku 300 metrów na północ.

Lokalizacja: 50.32263, 23.17441

Inskrypcja: język polski

IHS 1.6. 1915
Na chwałę Panu Bogu Postawiła (Ha)lina Buczek

Opis:

Data na figurze wskazywać może na fundację związaną z wydarzeniami wojennymi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 10

Miejsce: krzyż stoi obok sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rudzie Różanieckiej.

Lokalizacja: 50.32209, 23.18635

Opis:

Jest to ciekawy wzór krzyża, który występuje w tych okolicach, jego cechą charakterystyczną jest wnęka na obrazek na górnym ramieniu. Być może jest inskrypcja, ale jest zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 9

Miejsce: Za gospodarstwem rybnym nieopodal pałacu szukamy kolumny z figurą Maryi, obok niej jest boczna droga. Jedziemy około 160 metrów i na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo, tam na końcu uliczki na prywatnej posesji stoi figura.

Lokalizacja: 50.32339, 23.19331

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawiony na cześć i chwałę Bożą…

Opis:

Figura stoi na prywatnej posesji, co utrudnia ocenę obiektu, inskrypcja jest zamalowana, ale da się odczytać jej element.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 8

Miejsce: figura stoi przy ulicy równoległej od wschodu do stawów gospodarstwa rybackiego. Wjeżdżamy tam obok kolumny z figurą Maryi i jedziemy 420 metrów i tam po lewej stronie drogi stoi figura.

Lokalizacja: 50.32536, 23.19452

Opis:

Figura w stosunkowo dobrym stanie, ma zapewne wbetonowaną płaskorzeźbę popiersia Maryi w dolną kondygnację postumentu. Możliwe, że jest inskrypcja, ale jest zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 7

Miejsce: nieistniejąca już dziś wioska Grochy, najłatwiejsza do odnalezienia jest od Płazowa. Najlepiej iść drogą za starym cmentarzem, który jest usytuowany po drugiej stronie drogi, gdzie mamy nowy cmentarz. Idąc bokiem lasu i wioski, mijamy od strony lasu ruiny starego gospodarstwa. Idziemy leśną drogą skręcając na rozwidleniu w prawo. Następnie cały czas prosto, do następnego rozwidlenia, gdzie skręcamy w lewo. W pewnym momencie droga powinna być coraz dziksza. Przy najbliższym rozwidleniu skręcamy w prawo, nieco rozjechaną i mokrą dróżką i tam stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.32886, 23.23325

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Boże lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

Ten krzyż postawił Dmytro i Maria Klimus

sioło w Grochach dnia 4 kwietnia roku 1912

Opis:

Napis jest wyryty w mało spotykany sposób. Jest płytki i ma się wrażenie, że został wykonany przez samego gospodarza, któremu ktoś napisał tekst na kamieniu. Przez zamalowanie farbą i niewyraźnie ryte litery, trudno odczytać jeden z wyrazów po nazwisku, zapewne chodzi o słowo „sioło”.

Przed wojną była to wioska z dwoma przysiółkami: Żuki i Kuryje. Były tam aż trzy gajówki w okolicy. W samym centrum wioski była dolina strumienia Różaniec, który ma też tutaj swoje źródła. Figura ta powinna stać na pierwszej posesji gospodarzy z Grochów.

Przed wojną droga przy tej figurze była po drugiej stronie, na co wskazują drzewa, a także stary trakt. Wskazuje też na to inskrypcja, która jest odwrócona w drugą stronę. Zapewne w momencie gdy spadł krzyżyk, postanowiono go postawić odwrotnie, frontem do nowej drogi. Figura nie jest w idealnym stanie, odłupał się kawałek podstawy krzyżyka, co grozi jego upadkowi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 6

Miejsce: żeby znaleźć ten krzyż, musimy w Płazowie iść bokiem lasu obok starego cmentarza. Gdy miniemy kilkaset metrów dalej ruiny gospodarstwa po prawej, niedaleko znajdziemy rozwidlenie dróg, gdzie skręcamy w prawo. Następnie cały czas prosto, do następnego rozwidlenia, gdzie skręcamy w lewo. W pewnym momencie droga powinna być coraz dziksza. Przy najbliższym rozwidleniu skręcamy w prawo, nieco rozjechaną i mokrą dróżką. Nieopodal powinniśmy dojrzeć kamienny krzyż rodziny Klimusów. Udajemy się dalej. Niestety po chwili droga zacznie się ukrywać w zaroślach. Szukamy małej polany leśnej, która ma z boku szpaler drzew. Za polaną wchodzimy w las i idziemy prosto kilkaset metrów, w linii prostej ze strumieniem, aż zobaczymy starą lipę i ułamany pień, przy którym stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.33028, 23.22961

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

W pamiątkę zniesienia pańszczyzny

3 maja 1848

Grochy

Żuki

Postawiono 1860

Opis:

Krzyż stał zapewne przy drodze przysiółka Żuki w nieistniejącej już wiosce Grochy. Przed wojną było tutaj pole, nieopodal las. Zasadzono przy krzyżu cztery lipy, do dziś dotrwała jedna. Cała okolica jest usiana barwinkiem, który się rozrósł przez dziesiątki lat i tworzy duży dywan. Po tej stronie strumienia były dwa gospodarstwa, reszta Żuków była po drugiej stronie doliny Różańca.

Jak możemy wyczytać na krzyżu, mieszkańcy postawili go dopiero 12 lat po zniesieniu pańszczyzny. To bardzo ciekawy obiekt, bowiem ufundowany został przez bardzo małą wioskę. Pokazuje to, jak duże znaczenie w ówczesnym społeczeństwie miało zniesienie niewolnictwa chłopów.

Krzyż ma na froncie na samej górze Tytuł, niżej Troparion, i pod nim tekst związany ze zniesieniem pańszczyzny z mało spotykaną ciekawostką: wymienione dwie miejscowości: Grochy i Żuki. Pokazuje to, że nie tylko większe gromady stawiały takie krzyże, ale także małe wioski. Data „Postawiono 1860” jest na tyłach krzyża.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 5

Miejsce: krzyż trudny do znalezienia, w środku lasu. Można próbować trafić na niego idąc na północ około 260 metrów od krzyża pańszczyźnianego przez dolinę Różańca, albo od okolic wioski Kuryje, gdzie nieopodal źródeł Różańca leśna asfaltowa droga ostro skręca, tworząc kąt prosty. Idziemy drogą leśną około 1400 metrów aż po prawej zobaczymy spory pagór. Skręcamy tam w lewo kierując się ku dolinie Różańca, 100 metrów dalej nieopodal doliny znajdziemy krzyż.

Lokalizacja: 50.33271, 23.22905

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
Dnia czerwca 1879 roku
O zbawienie dusz
Krzyż ten wystawił Fetko Rebizant chłop z Grochów
R.P. 1879

Opis:

Krzyż połamany, ale mimo to bardzo ciekawy. Mamy tutaj mało spotykaną formułę „O zbawienie dusz”, co w połączeniu z symbolem czaszki i piszczeli, który spotykany jest na krzyżach z tego okresu, stawianych z okazji wystąpienia morowego powietrza we wsi, pokazuje, że krzyż mógł być wystawiony po wystąpieniu zarazy we wsi. Najbardziej znana grupa krzyży cholerycznych, czy tez morowych, związana jest z okresem po I Wojnie, gdzie są jeszcze w wielu wsiach żywe historie związane z ich wystawieniem, niestety te starsze sprzed I Wojny nie mają żadnej oficjalnej historii i można się tylko domyślać po inskrypcjach, w jakim celu zostały postawione.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 4

Miejsce: figura stoi przy rozwidleniu dróg na przeciw tartaku w Rudzie Różanieckiej.

Lokalizacja: 50.31982, 23.1751

Opis:

Możliwe, że figura ma inskrypcję, ale jest zamalowana. Stoi na prywatnej posesji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 3

Miejsce: figura stoi na prywatnej posesji na przeciw skrzyżowania, gdzie droga biegnie ku tartakowi, po drugiej stronie drogi jest sklep.

Lokalizacja: 50.32018, 23.17984

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana, i nie można jej odczytać. To wzór figury z płaskorzeźbą we wnęce postumentu, gdzie mamy modlącą się postać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 2

Miejsce: wjeżdżając do Rudy Różanieckiej od strony Piły, gdy znajdziemy się na krawędzi lasu, jedziemy 230 metrów do pierwszego skrzyżowania, tam znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.32089, 23.18722

Opis:

Inskrypcja zamalowana, krzyżyk pęknięty ale prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami