Łówcza 13

Miejsce: jedziemy 1300 metrów od cmentarza w Łówczy prosto w pola asfaltową drogą, tutaj będziemy mieć kamienny krzyż. Jedziemy dalej około 1110 metrów i tam po lewej stronie znajdziemy szczątki figury.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.31701, 23.29858

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Opis:

Figura jest rozbita i został tylko element cokołu. Są tam tylko pojedyncze litery, ale śmiało można zrekonstruować modlitwę, powszechnie występującą na takich fundacjach. Obok stoi metalowy krzyż, który ktoś postawił na betonowej podstawie. Możliwe, że użyte do niej zostały elementy kamiennego krzyża. Podstawa z dużym kamiennym otworem wskazuje, że pierwotnie mógł stać tutaj, lub w okolicy starszy krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami

Łówcza 12

Miejsce: figura stoi 1200 metrów od ostrego zakrętu na końcu Łówczy, przy drodze do Płazowa. Zaraz obok zaczyna się dolina, gdzie kiedyś biły źródła.

Lokalizacja: 50.29959, 23.26108

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawiono na intencję wszystkich modlitw
1903

Opis:

Miejscowi postanowili wybudować betonowo metalowy podest dla figury, który się przechylił. Sama figura w dobrym stanie, z krzyżykiem ozdobionym płaskorzeźbami gwiazdek i kwiatka na trzonie.

TUTAJ album ze zdjęciami.

Łówcza 11

Miejsce: krzyż stoi na polach, przy gruntowej drodze, w linii prostej 1300 metrów od cmentarza w Łówczy.

Lokalizacja: 50.30714, 23.2946

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
1878

Opis:

Krzyż ma klasyczną ludową formę, na ramionach wyryte trochę niedbale kółka z promieniami.

TUTAJ album ze zdjęciami

Łówcza 10

Miejsce: figura stoi na skraju pól, przy drodze, która kiedyś prowadziła od cerkwi łówczańskiej przez pola do drogi w kierunku Płazowa. Najłatwiej trafić do tej figury idąc 600 metrów drogą od skrzyżowania na początku Łówczy w kierunku Płazowa i potem pod kątem prostym 430 metrów w prawo.

Lokalizacja: 50.29536, 23.26972

Inskrypcja: język polski

Odnowiu Karol i Zofia Mazur 1881

Opis:

Zapewne pierwotnie stał tutaj starszy obiekt z 1881 roku, który został odnowiony przez rodzinę Mazur. Tego typu wzór postumentu raczej nie jest z 1881 roku, bowiem wzory takie można spotkać dopiero po I Wojnie Światowej, jako trend w rzeźbiarstwie. Fundatorzy nowej figury zapewne dali datę, która była na pierwotnym krzyżu. Krzyżyk wieńczący raczej na pewno jest współczesny, oryginalny musiał ulec uszkodzeniu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Łówcza 9

Miejsce: za kościołem jest droga w pola, idąca na zachód, po przejechaniu 420 metrów po lewej stronie znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.29471, 23.28944

Inskrypcja: język polski

Za staraniem Kończyło Marji 1952

Opis:

Jest to figura z ostatniego okresu, kiedy to funkcjonowało kamieniarstwo. Po „Akcji Wisła” w 1947 roku, gdy wywieziono z tych okolic Ukraińców, którzy głównie trudnili się rzeźbieniem w kamieniu, kilku mieszkańców Polanki Horynieckiej kontynuowało tę tradycję.

TUTAJ album ze zdjęciami

Łówcza 8

Miejsce: jedziemy od cmentarza w Łówczy 430 metrów w pola bitą drogą, potem mamy ostry zakręt, jedziemy 870 metrów i po prawej stronie drogi znajdziemy figurę.

Lokalizacja: 50.30221, 23.30585

Opis:

Na figurze nie ma inskrypcji, jedynym elementem ozdobnym jest wyryty na postumencie krzyżyk z motywami roślinnymi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Łówcza 7

Miejsce: na wschodnim końcu Łówczy, mierząc od skrzyżowania dróg, jedziemy bitą drogą w stronę Huty Złomy 1200 metrów, i po lewej stronie drogi znajdziemy figurę.

Lokalizacja: 50.29394, 23.33045

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
Fundator Ilia Lenczuk RB 1919

Opis:

Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony, ale prowizorycznie sklejony betonem. Postument też jest mocno poobijany.

TUTAJ album ze zdjęciami

Łówcza 6

Miejsce: figura stoi na skrzyżowaniu dróg przed osiedlem PGR w Łówczy.

Lokalizacja: 50.29314, 23.31774

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
Postawił Myjajeł Pyrka 1901

Opis:

Obok wkopany jest słupek graniczny, można dlatego nazwać tę figurę graniczną. Krzyżyk wieńczący lekko uszkodzony, brakuje głowy jednej z Maryjek.

TUTAJ album ze zdjęciami

Łówcza 5

Miejsce: krzyż stoi na ostrym zakręcie, około 200 metrów za parkiem podworskim, jadąc w stronę Huty Złomy.

Lokalizacja: 50.29644, 23.3037

Inskrypcja: język ukraiński

Ta figura postawiona kosztem …
R 1880

Opis:

W inskrypcji trudno odczytać fundatora, być może brakuje liter z boku, które zostały obite, co przeszkadza w odczytaniu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Łówcza 4

Miejsce: figura stoi na polach przy drodze, która celuje w drogę Brusno – Łówcza. Od ostrego zakrętu w pola jest do niej 340 metrów.

Lokalizacja: 50.28814, 23.29564

Inskrypcja: język ukraiński

Ta figura postawiona kosztem…
1878

Opis:

Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony, złamany trzon zaginął, ktoś wetknął w postument górną część krzyżyka. W inskrypcji trudno odczytać fundatora, bowiem wyryty jest bardzo niedbale i przerysowany, co zniekształca litery.

TUTAJ album ze zdjęciami

Łówcza 3

Miejsce: w rozwidleniu dróg przed kościołem i wjazdem na teren szkoły znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.29334, 23.29374

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka … wolności
1848 – 1898
Gromada Łówcza

Opis:

Inskrypcja częściowo jest obita i zalepiona zeszkloną farbą, co utrudnia odczytanie jej elementu, jednakże jasno w inskrypcji wynika, że jest to krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny. Zapewne został postawiony w miejscu starszego, który uległ zniszczeniu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Łówcza 2

Miejsce: figura stoi w kącie drogi głównej w Łówczy i bocznej idącej w stronę kościoła.

Lokalizacja: 50.29275, 23.2932

Inskrypcja: język ukraiński

Matko Boża módl się za nami
W pamiątkę odwrócenia kul nieprzyjaciela
Gromada Łówcza 1/9 1915

Opis:

Według miejscowych podań, figurę wystawili mieszkańcy na pamiątkę ustania zarazy, która zaczęła się rozprzestrzeniać we wsi po jednej z bitew I Wojny Światowej w tej okolicy. Obok stoi rozbita rzeźba Maryi, zapewne oryginalna, która mogła ulec zniszczeniu w okolicy II Wojny, obecna rzeźba Maryi jest zamiennikiem.

TUTAJ album ze zdjęciami