Rachanie 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.53038, 23.52747

Brak inskrypcji. Zapewne pierwotnie był tutaj żeliwny krzyż, z którego figurka Chrystusa i titulus przytwierdzony jest do cokołu. Obecnie jest nowa metalowa kapliczka z nową figurką Maryi. Kamienny cokół jest podobny do innych tego typu cokołów z żeliwnymi krzyżami, stąd można go zaklasyfikować jako bruśnieński. Problematycznie wydaje się to, że jest on stosunkowo daleko od miejsca zasięgu przydrożnych kamiennych krzyży bruśnieńskich.

TUTAJ album ze zdjęciami