Surochów 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.0097, 22.77689

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Fundatorzy tego krzyża Dymytri i Maria Kaboń. 30/9 1891”.

Figura ustawiona na podmurówce ceglanej. Krzyżyk wieńczący prosty z wklęsłą gwiazdką na szczycie belki.

TUTAJ album ze zdjęciami

Pełkinie 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.08609, 22.64388

Inskrypcja: „Ten pomnik postawiono na cześć i na chwałę Bożą. Antoni Kowal. 1905.”

Kamienny cokół przygotowany przez kamieniarza do zamontowania żeliwnego krzyża.

TUTAJ album ze zdjęciami

Makowisko 6

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.05854, 22.78055

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Fundator…”

Miejsce, gdzie jest opisany fundator jest słabo widoczne, ze względu na płytkie ryty i erozję kamienia. Cokół zwieńczony jest pozyskanym z zapewne wyrzuconego nagrobka z cmentarza. Tablica inskrypcyjna na nagrobku jest zatynkowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Makowisko 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.05914, 22.78183

Inskrypcja jest słabo widoczna, uległa erozji. Widać datę 1909. Figura była prowizorycznie odnawiana, ponieważ krzyżyk wieńczący był zniszczony, ktoś postanowił mu doprawić nowy, pozyskany z cmentarza (zapewne krzyżyk pochodzi z wyrzuconego nagrobka).

TUTAJ album ze zdjęciami

Makowisko 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.06513, 22.80293

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Ten krzyż postawił Iwan M… Rok 1906”.

Zachował się tylko element cokołu, akurat na zachowanym elemencie jest większość inskrypcji. Nazwisko jest niewyraźne i trudno je odczytać, data jest rekonstruowana, bowiem tablica inskrypcyjna jest poobijana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Makowisko 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.06526, 22.79071

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu”.

Krzyżyk wieńczący został zniszczony, został tylko element belki. Możliwe, ze gdzieś w okolicy leżą jego szczątki.

TUTAJ album ze zdjęciami

Makowisko 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.04529, 22.78887

Inskrypcja jest przerysowana i zamalowana, trudno ją odczytać, jest w języku ukraińskim. Mamy tam na pewno formułkę fundacyjną „Ten krzyż postawiono…” i datę, ale nie da się jej odczytać, bowiem jest przerysowana. Krzyżyk wieńczący cokół ozdobiony jest na ramionach wypukłymi kwiatkami i ciekawą ludową formą ukrzyżowanego Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Makowisko 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.04589, 22.77931

Inskrypcja jest zamalowana farbą olejną i nie można jej odczytać. Figura była prowizorycznie odnawiana. Posadowiono ją na betonowej wylewce, krzyżyk wieńczący prawdopodobnie był z kamienia, ale uległ zniszczeniu, dlatego zastąpiono go betonowym zamiennikiem.

TUTAJ album ze zdjęciami