Wysocko 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

49.9956, 22.84425

Brak inskrypcji. Krzyżyk wieńczący cokół nie ma płaskorzeźby Chrystusa ukrzyżowanego, na ramionach ozdobiony jest wypukłymi gwiazdkami. U podstawy ma wyrzeźbiony wieniec z wypukłą gwiazdką w środku.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wietlin Wieś 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.00338, 22.80636

Prawdopodobnie nie ma inskrypcji. Figura zamalowana i na prywatnej posesji. Cokół ozdobiony jest w górnej części wnęką z płaskorzeźbą ze św. Mikołajem. Krzyżyk wieńczący na ramionach ma wypukłe kwiatki.

TUTAJ album ze zdjęciami

Tuchla 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.03567, 23.00587

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Na chwałę Bożą postawił ten krzyż Ołeksa Hirnyj”.

Podstawa schodkowa schowana pod ziemią. Figura poobijana na cokole, odpadłą jedna postać przy krzyżyku, który jest też ozdobiony wklęsłą gwiazdką na szczycie belki.

TUTAJ album ze zdjęciami

Miękisz Nowy 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.03712, 22.96242

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco i święte Twoje zmartwychwstanie wysławiamy. Święta Bogurodzico i Synu Boży zmiłuj się nad nami.

Na podstawie także znajduje się inskrypcja, ale trudno jest ją jednoznacznie przetłumaczyć. Figura była zniszczona, ale została prowizorycznie naprawiona. Prawdopodobnie zwieńczona była kamiennym krzyżykiem, ale został zniszczony. Obecnie jest metalowy zamiennik. Najwięcej szkód, wśród polnych i przydrożnych figur nastąpiło podczas I i II wojny światowej. Zarówno podczas bitew, jak i wskutek wandalizmu żołnierzy sowieckich.

TUTAJ album ze zdjęciami

Laszki 7

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.01259, 22.92495

Figura zamalowana farbą. Jest na tablicy inskrypcyjnej data 1912, a także miesiąc i dzień fundacji ale nie można jednoznacznie jej odczytać. Krzyżyk wieńczący ozdobiony jest na szczycie belki wklęsłą gwiazdką. Obok głowy Chrystusa ukrzyżowanego dziura. Figura jest ogrodzona metalowym płotkiem, na nim wisi tabliczka z historią krzyża: „Bogu na chwałę krzyż ufundował w 1912 r. Józef Cybulak. Do krzyża w 1940 r. strzelał radziecki żołnierz. Ślad po kuli znajduje się obok głowy Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Laszki 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.02271, 22.90815

Jest to krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny. Uległ zniszczeniu i jest obecnie naprawiony przy pomocy złączeń drutami i betonu, co zniszczyło cześć inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Laszki 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.02059, 22.89966

Figura na prywatnej posesji. Front zasłonięty sztucznymi kwiatkami z wazonem. Nie można zorientować się, czy jest inskrypcja i jakie ma detale obiekt. Szczyt belki krzyża ozdobiony jest wypukłą gwiazdką.

TUTAJ album ze zdjęciami