Tymce 2

Miejsce: Figura stoi w około 500 metrów od skrzyżowania Tymców z ulicą Jana II Sobieskiego wchodzącą w wioskę w jej wschodniej części.

Lokalizacja: 50.20251, 23.24126

Opis:

Figura była zniszczona, pierwotnie wieńczył ją kamienny krzyżyk, teraz jest zastąpiony metalowym. Inskrypcja jeżeli jest, to jest zamaskowana grubą warstwą farby.

TUTAJ album ze zdjęciami

Tymce 3

Miejsce: Figura stoi przy drodze nieopodal rozwidlenia dróg, gdzie jedna z nich prowadzi przez łąki do lasu do nieistniejącego już przysiółka Hrymaki.

Lokalizacja: 50.201, 23.24458

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawiono w intencji
za wszystkie spełnione modlitwy
Petro Maria Hrymak 1908

Opis: Inskrypcja jest zamalowana farbą, przedtem niedokładnie odczyszczona, co utrudnia odczytanie. Na pewno można odczytać datę i fundatorów, formułka jest rekonstrukcją. Figura pierwotnie stała na przysiółku Hrymaki w Wielkim Lesie. Po wojnie, zapewne w roku 1960 jeden z gospodarzy z Tymców przywiózł z opuszczonej wioski ten krzyż. Służył on potem do odprawiania majówek. Zapewne spadająca gałąź uszkodziła kamienny krzyżyk wieńczący, potem został zastąpiony metalowym.

TUTAJ album ze zdjęciami

Tymce 1

Miejsce: Jadąc drogą od Załuża do Tymców mijamy pierwsze gospodarstwo po lewej stronie drogi i niedaleko za nim przy drodze stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.20303, 23.23898

Inskrypcja: język ukraiński

Fundator tego krzyża Packo Frs

Tymci

Opis:

Krzyż był zniszczony, wrzucony do rzeki i do studni, ale mieszkańcy wsi prowizorycznie skleili go. Krzyż był wielokrotnie zamalowywany farbą, która się zeszkliła, stąd udało się tylko częściowo odczyścić napisy, ale udało się je odczytać. Fundatorem krzyża był gospodarz o imieniu Packo i najprawdopodobniej nazwisku Frys, gdyż takie nazwiska występują w okolicy. Kamieniarz, który robił napis zapewne postanowił skrócić nazwisko o samogłoskę, bowiem nie zmieściłoby się na tablicy inskrypcyjnej. Na samym dole mamy napis „Tymci” tak nazywała się kiedyś wioska Tymce.

TUTAJ album ze zdjęciami