Narol 10

Miejsce: jadąc w stronę przysiółka Narola – Młynki ulicą Józefowską, 350 metrów przed drogą na Młynki, po prawej stronie będziemy mieć na skraju lasku drogę w pola, jedziemy nią około 400 metrów i skręcamy w lewo, tam około 300 metrów dalej stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.36116, 23.30755

Opis:

Krzyż bez inskrypcji, postawiony na polach narolskich. Tego typu wzory krzyży spotykanie są głównie na cmentarzach, pojedyncze sztuki można znaleźć jako przydrożne.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 9

Miejsce: figura stoi na polach narolskich, w okolicy Młynków. Jadąc ulicą Józefowską, wjeżdżamy w drogę polną na skraju lasu po prawej, przed wjazdem do Młynków. Jedziemy pod górę około 250 metrów i tam z zaroślach po lewej stronie stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.35746, 23.3086

Inskrypcja: język polski

Jędrzej i Anna Mulaki

Opis:

Krzyżyk wieńczący prawdopodobnie został zamieniony na nowszy kamienny. Podstawa jest z elementem postumentu zakopana w ziemi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 8

Miejsce: w Narolu jedziemy ulicą Partyzantów do miejsca, gdzie jest rozwidlenie dróg, tam skręcamy w lewo i jedziemy przez las 450 metrów aż zobaczymy zabudowania. Przy kolejnym rozwidleniu dróg stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.3605, 23.32139

Opis:

Krzyż jest w miejscu gdzie zazwyczaj występuje inskrypcja uszkodzony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 7

Miejsce: jadąc ulicą Józefowską w stronę Młynków, gdy miniemy zakręt do Młynków i skończy się też na wprost asfalt, idziemy około 170 metrów dalej i tam po lewej stronie drogi stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.35771, 23.29964

Inskrypcja: język polski

Na cześć i chwałę Bogu z Fundowała Julia Skibicka
R 1908

Opis:

Ten wzór można nazwać klasyczny przykładem przydrożnej figury bruśnieńskiej, klasyczny postument i krzyżyk wieńczący z dwoma Maryjkami.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 6

Miejsce: krzyż stoi na prywatnej posesji obok domu nr 19 na ulicy Józefowskiej.

Lokalizacja: 50.34896, 23.32262

Opis:

Krzyż jest zamalowany, za ogrodzeniem na prywatnej posesji, co utrudnia odczytanie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 5

Miejsce: figura stoi w kącie łączących się ulic Pałacowej i Armii Krajowej (odnoga bliżej Pałacu narolskiego).

Lokalizacja: 50.36281, 23.32528

Inskrypcja: język polski

Za urzędowania … Jędrzeja Banasia r. 1900

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana i trudno odczytać jeden z wyrazów, rok 1900 jest najbardziej prawdopodobny z tego co widać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 4

Miejsce: figura stoi na ulicy Józefowskiej około 800 metrów poza zabudowaniami w stronę Młynków, przy drodze po prawej stronie na skraju lasu.

Lokalizacja: 50.35374, 23.30935

Inskrypcja: język polski

Na cześć i chwałę Boga
Fundator A Elżbieta Mul.

Opis:

Obok stały dorodne drzewa, ale zostały ścięte. Jest to klasyczny wzór figury.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 3

Miejsce: figura stoi w centrum przysiółka Młynki w kapliczce.

Lokalizacja: 50.35382, 23.29844

Opis:

Mieszkańcy zabetonowali podstawę i wybudowali kaplicę dla tej figury. Na miejsce z inskrypcjami przyklejono obrazki.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 2

Miejsce: figura stoi przy polnej drodze, około 500 metrów od narolskiego stadionu.

Lokalizacja: 50.33805, 23.31623

Inskrypcja: język polski

Na cześć i chwałę Boga postawił tę figurę M. Ważny
RB. 1906

Opis:

Postument figury jest częściowo wbetonowany, ale inskrypcja raczej jest kompletna. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony ale prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 1

Miejsce: pamiątkowy krzyż stoi na ulicy Polnej 100 metrów od ulicy Warszawskiej na przeciw mamy wlot ulicy Wesołej, która biegnie od okolicy narolskiego Kościoła.

Lokalizacja: 50.35088, 23.32585

Inskrypcja: język polski

Pamiątka jubileuszu odkupienia
Rok 1935

Opis:

Obiekt można nazwać pomnikiem, który upamiętnia ważne wydarzenie religijne, którym był rok 1933. Papież Pius XI ogłosił go Świętym dla przypomnienia 1900. rocznicy zbawczej śmierci Chrystusa. Trwał do 1934 roku, zapewne miejscowi parafianie postanowili upamiętnić tę rocznicę i w 1935 roku wystawiono pamiątkowy krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami