Narol 16

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.3627, 23.32346

W Narolu przy ulicy Armii Krajowej (okolica domu nr 72) znajduje się mały sosnowy las na piaskowym pagórze. Tutaj był pierwszy narolski kościół. Dziś pozostały po nim tylko dwa stare kamienne krzyże (pod ziemią są w okolicy elementy podstaw). Jeden z nim posiada inskrypcję:

„Waleczny Michał Bohuszewicz 1830”.

Dzięki informacjom pozyskanym od pana prof Henryka Gmiterka z metryki zgonów parafii narolskiej w archiwum lwowskim możemy poznać tożsamość pochowanej osoby:

Michał Bohuszewicz, mandatariusz dominium narolskiego, zmarł 12 XII 1830 r. w wieku 54 lat i został pochowany dwa dni później. Ceremonię prowadził administrator narolski ks. Jan Tsapjak.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 15

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35668, 23.32266

Złamany kamienny krzyż znajduje się w lesie niedaleko ulicy Armii Krajowej, w części Narola nazywanej Zagrody. W lesie tym znaleźć można piaskowe pagórki, zapewne ziemia była tutaj nieurodzajna, dlatego wybrano to miejsce na cmentarz choleryczny i jak wspomina też Henryk Wolańczyk, nieopodal było cmentarzysko dla zwierząt. Inskrypcja na froncie:

„Tu spoczywa S. Paminci Ałgustyn Lizakowski, kturen umar na cholere R 1830 dnia 13go lipca. Prosi o pozdrowienie anielski.”

Z tyłu krzyża znajduje się mało czytelny napis, który został wykonany w 1914 roku przez stacjonujących w okolicy żołnierzy z armii Austro-Węgier. To dlatego, że były tutaj pochówki żołnierskie z okresu I wojny. Według relacji H. Wolańczyka, miało się znajdywać tutaj więcej krzyży, ale po II wojnie zostały stąd zabrane.

(aktualizacja opisu 28.11.2022)

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 14

Miejsce: jadąc ulicą Józefowską w stronę Młynków, gdy miniemy zakręt do Młynków i skończy się też na wprost asfalt, idziemy około 400 metrów dalej i tam po lewej stronie drogi stoi ta figura.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35939, 23.29419

Inskrypcja: język polski

Na cześć i chwałę P. Boga postawił te figure Michał Zuchowski R.P. 1905

Opis:

Figura zwieńczona jest ciekawym krzyżykiem o nieproporcjonalnie długiej pionowej belce krzyża. Elementem ozdobnym górnego ramienia jest gwiazdka.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 13

Miejsce: Na kumulacji terenu nieopodal stoją dwie wieże telefonii komórkowej, około 200 metrów od nich na zachód znajdziemy tę figurę.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.33259, 23.32259

Inskrypcja: język polski

Ku czci i chwale Bożej, fundator Leon Wolańczyk 1912 R

Opis:

Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony. Kiedyś była obok polna droga, ale przez długi czas nieużytkowania zarosła i jest nieprzejezdna. Była to kiedyś droga graniczna, między Narolem a Jędrzejówką. Krzyż stoi po stronie narolskiej.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 12

Miejsce: jedziemy na południowo wschodni kraniec Jędrzejówki i jedziemy polną drogą około 900 metrów na zachód, tam za skrzyżowaniu polnych dróg jedziemy 550 metrów na południe pod górę. W krzakach po prawej stronie drogi stoi interesujący nas obiekt.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.32561, 23.32121

Opis:

Figura uszkodzona, pozostał obłupany postument z ozdobnymi rombami na bokach. Zaraz obok biegnie granica między Narolem a Jędrzejówką.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 11

Miejsce: prywatna posesja, ulica Krupiecka 20, w Narolu, nieopodal cerkwi.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.34365, 23.32185

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka danej wolności dnia 15 maja 1848

Opis:

Jest to krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w 1848 roku w Galicji. Najprawdopodobniej był wtedy tutaj grunt wspólny, na którym mieszkańcy wsi postawili tę pamiątkę. Z czasem została sprzedana. Krzyżyk wieńczący uległ uszkodzeniu i jego górna część została wetknięta w cokół. To unikalny wzór dla krzyży postawionych na pamiątkę zniesienia pańszczyzny, zapewne został postawiony na kolejną rocznicę zniesienia pańszczyzny, na przykład 50tą w 1898. Wzór krzyża wtedy pasowałby do ówczesnych wzorów, jakie były wykonywane przez kamieniarzy bruśnieńskich. Mniej więcej od tego okresu pojawiają się krzyże z wnękami, gdzie znajdują się płaskorzeźby modlących się postaci, zapewne Maryi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 6

Miejsce: krzyż stoi na prywatnej posesji obok domu nr 19 na ulicy Józefowskiej.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.34893, 23.32265

Inskrypcja: język polski

Krzysz postawiony dla obrony Duszy Zbawienia Trudem Jana Dobruckiego RP 1877

Opis:

Krzyż stoi za ogrodzeniem, na prywatnej posesji. Obecnie znajduje się pod zadaszeniem. Inskrypcja może wskazywać, że jest to krzyż pokutny, czyli postawiony w ramach pokuty. Na górnym ramieniu krzyża, znajdziemy odmianę titulusa: IN KZ

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 5

Miejsce: stoi w kącie łączących się ulic: Pałacowej i Armii Krajowej (okolica pałacu w Narolu).

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.36273, 23.3253

Inskrypcja: język polski

Za urzędowania wójta Jędrzeja Banasia r. 1900

 

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana, co utrudnia odczytanie, przy dacie mogą znajdować się jeszcze jakieś litery. Cechą charakterystyczną dla krzyżyka są dwie Marie stojące pod krzyżem, z tym że postać z prawej nie ma rąk złożonych do modlitwy, tylko skrzyżowane na piersiach.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 10

Miejsce: jadąc w stronę przysiółka Narola – Młynki ulicą Józefowską, 350 metrów przed drogą na Młynki, po prawej stronie będziemy mieć na skraju lasku drogę w pola, jedziemy nią około 400 metrów i skręcamy w lewo, tam około 300 metrów dalej stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.36116, 23.30755

Opis:

Krzyż bez inskrypcji, postawiony na polach narolskich. Tego typu wzory krzyży spotykanie są głównie na cmentarzach, pojedyncze sztuki można znaleźć jako przydrożne.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 9

Miejsce: figura stoi na polach narolskich, w okolicy Młynków. Jadąc ulicą Józefowską, wjeżdżamy w drogę polną na skraju lasu po prawej, przed wjazdem do Młynków. Jedziemy pod górę około 250 metrów i tam z zaroślach po lewej stronie stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.35746, 23.3086

Inskrypcja: język polski

Jędrzej i Anna Mulaki

Opis:

Krzyżyk wieńczący prawdopodobnie został zamieniony na nowszy kamienny. Podstawa jest z elementem postumentu zakopana w ziemi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 8

Miejsce: w Narolu jedziemy ulicą Partyzantów do miejsca, gdzie jest rozwidlenie dróg, tam skręcamy w lewo i jedziemy przez las 450 metrów aż zobaczymy zabudowania. Przy kolejnym rozwidleniu dróg stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.3605, 23.32139

Opis:

Krzyż jest w miejscu gdzie zazwyczaj występuje inskrypcja uszkodzony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 7

Miejsce: jadąc ulicą Józefowską w stronę Młynków, gdy miniemy zakręt do Młynków i skończy się też na wprost asfalt, idziemy około 170 metrów dalej i tam po lewej stronie drogi stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.35771, 23.29964

Inskrypcja: język polski

Na cześć i chwałę Bogu z Fundowała Julia Skibicka
R 1908

Opis:

Ten wzór można nazwać klasyczny przykładem przydrożnej figury bruśnieńskiej, klasyczny postument i krzyżyk wieńczący z dwoma Maryjkami.

TUTAJ album ze zdjęciami