Narol 4

Miejsce: figura stoi na ulicy Józefowskiej około 800 metrów poza zabudowaniami w stronę Młynków, przy drodze po prawej stronie na skraju lasu.

Lokalizacja: 50.35374, 23.30935

Inskrypcja: język polski

Na cześć i chwałę Boga
Fundator A Elżbieta Mul.

Opis:

Obok stały dorodne drzewa, ale zostały ścięte. Jest to klasyczny wzór figury.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 3

Miejsce: figura stoi w centrum przysiółka Młynki w kapliczce.

Lokalizacja: 50.35382, 23.29844

Opis:

Mieszkańcy zabetonowali podstawę i wybudowali kaplicę dla tej figury. Na miejsce z inskrypcjami przyklejono obrazki.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 2

Miejsce: figura stoi przy polnej drodze, około 500 metrów od narolskiego stadionu.

Lokalizacja: 50.33805, 23.31623

Inskrypcja: język polski

Na cześć i chwałę Boga postawił tę figurę M. Ważny
RB. 1906

Opis:

Postument figury jest częściowo wbetonowany, ale inskrypcja raczej jest kompletna. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony ale prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol 1

Miejsce: pamiątkowy krzyż stoi na ulicy Polnej 100 metrów od ulicy Warszawskiej na przeciw mamy wlot ulicy Wesołej, która biegnie od okolicy narolskiego Kościoła.

Lokalizacja: 50.35088, 23.32585

Inskrypcja: język polski

Pamiątka jubileuszu odkupienia
Rok 1935

Opis:

Obiekt można nazwać pomnikiem, który upamiętnia ważne wydarzenie religijne, którym był rok 1933. Papież Pius XI ogłosił go Świętym dla przypomnienia 1900. rocznicy zbawczej śmierci Chrystusa. Trwał do 1934 roku, zapewne miejscowi parafianie postanowili upamiętnić tę rocznicę i w 1935 roku wystawiono pamiątkowy krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami