Kniazie 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.330138,23.478883

Inskrypcja przetłumaczona z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Postawił Biłonoha”.

Krzyżyk klasyczny z dwoma Maryjkami i Ukrzyżowanym, bez dodatkowych ozdobników. W tym przypadku artysta postanowił umieścić datę fundacji „1930”, na podstawie belki krzyżyka. Najczęściej znajdziemy cokoły z wykończeniami ozdobnymi jako gzymsami, tutaj mamy formę daszka. Przed wojną, w tej okolicy był przysiółek Kniazi – Właszinówka. Biegła przez niego droga od wsi Rudki do Lubyczy Królewskiej. Obiekt mało znany, wcześniej niedokumentowany, znaleziony w styczniu 2021 roku dzięki wskazówkom od Karoliny.

TUTAJ album ze zdjęciami

Kniazie 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.31809, 23.4587

Inskrypcja: „Ten krzyż postawiony na chwałę Bożą. Staraniem Joana Jurynec 1900 / 9 / 6”.

Jest to przykład masywnego krzyża, składającego się z dwóch elementów: podstawa i krzyż, który w okolicy 1900 roku był powoli wypierany przez krzyże składające się z trzech elementów: podstawy, cokołu i krzyżyka wieńczącego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Kniazie 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.33593, 23.49102

Cokół jest otynkowany betonem i zamalowany farbą, dlatego też trudno zorientować się, że jest inskrypcja. Oryginalny krzyżyk wieńczący uległ zniszczeniu, jego elementy leżą obok podstawy. Obecnie na cokole zamontowany jest betonowy zamiennik krzyżyka.

TUTAJ album ze zdjęciami

Kniazie 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.33878, 23.50003

Brak inskrypcji. W górnej części cokołu znajdziemy miejsce w wnęką, gdzie znajduje się płaskorzeźba modlącej się postaci. Oryginalny krzyżyk wieńczący uległ zniszczeniu, jego elementy leżą obok podstawy. Obecnie zamontowany jest betonowy zamiennik.

TUTAJ album ze zdjęciami

Kniazie 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.33648, 23.50084

Brak inskrypcji, wyryta jest tylko na cokole data „1874”. W tym przypadku jest to klasyczne rozwiązanie, gdzie cokół kamienny był przygotowywany pod żeliwny krzyż. Możliwe są dwa rozwiązania powstania takiego krzyża. Albo fundator sam kupował żeliwny krzyż na jarmarku i jechał z nim do Starego Brusna złożyć zamówienie na kamienny cokół pod niego, albo kamieniarze sami kupowali żeliwne krzyże i proponowali tego typu produkty nabywcom, na przykład wystawiając je na swoich podwórzach, czy na jarmarku.

TUTAJ album ze zdjęciami