Nielepkowice 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.09438, 22.67942

Prawdopodobnie nie ma inskrypcji. Figura jest zamalowana. Krzyżyk wieńczący uszkodzony i prowizorycznie związany drutem. Ozdobiony na szczycie belki krzyża wypukłą gwiazdką.

TUTAJ album ze zdjęciami