Narol Wieś 5

Miejsce: jadząc od strony Paar, od ostrego zakrętu przed Narolem Wsią odmierzamy 550 metrów jadąc w stronę wsi. Tam po lewej stronie przy drodze na prywatnej posesji stoi figura.

Lokalizacja: 50.37495, 23.30136

Opis:

Figura jest zamalowana i nie można odczytać inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol Wieś 4

Miejsce: ten żeliwny krzyż na kamiennym postumencie stoi przy domu nr 100 w Narolu Wsi

Lokalizacja: 50.37249, 23.30751

Opis:

Nie wiadomo, czy na postumencie jest inskrypcja, bowiem jest zamalowana. Stoi na prywatnej posesji. To klasyczny przykład odlewu żeliwnego, który zapewne został zakupiony oddzielnie, a kamieniarze bruśnieńscy dorobili do niego postument.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol Wieś 3

Miejsce: figura stoi na prywatnej posesji, po lewej stronie drogi, 1200 metrów od ostrego zakrętu, jaki znajduje się jadąc do Narola Wsi od Paar.

Lokalizacja: 50.37234, 23.30922

Inskrypcja: język polski

Bogu czynść chwała a fundator Sobesteian Pościgacz Roku 1883

Opis:

Inskrypcja z błędami, czy też pisana fonetycznie. To przykład odmiany figury, której wzór występuje głównie na ziemi narolskiej.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol Wieś 2

Miejsce: figura stoi na zakręcie po lewej stronie drogi, jadąc od Narola, około kilometra od drogi głównej.

Lokalizacja: 50.36541, 23.3219

Inskrypcja: język polski

Na cześć i chwałę Bogu
Postawił Michał i Katarzyna …

Opis:

Figura jest uszkodzona i prowizorycznie naprawiona. Częściowe wbetonowanie postumentu sprawiło, że zniknął element inskrypcji. Krzyżyk wieńczący jest zastępczy, kawałki oryginalnego leżą z tyłu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Narol Wieś 1

Miejsce: figura stoi na prywatnej posesji po prawej stronie drogi, niecały kilometr od drogi głównej w Narolu.

Lokalizacja: 50.36495, 23.32294

Opis:

Inskrypcja zamalowana. Jest to wzór figury, który występuje głównie w okolicy Narola.

TUTAJ album ze zdjęciami