Zapałów 1

Miejsce: obiekt znajdziemy w polu w okolicy nieistniejącego przysiółka Polanka w Zapałowie.

Lokalizacja:
50°04’47.1″N 22°56’43.2″E
50.079750, 22.945323

Inskrypcja: język ukraiński

Staraniem Iwana Łychacza

P. 1938 R.

Opis:

Wcześniej obok figury było gospodarstwo Iwana Łychacza i droga przez nieistniejący przysiółek Zapałowa – Polanka. Obecnie wieś nie istnieje, dlatego można odnieść wrażenie, że obiekt został postawiony w polu. Krzyżyk jest rozbity na kilka części, które leżą pod nim. Obok zachowały się spróchniałe dwa słupki z ogrodzenia. Zapewne ogrodzenie składało się tak jak w najbliższej okolicy z drewnianych słupków i metalowych prętów. Nad tablicą z inskrypcją, znajdziemy zakole, w którym wykuto krzyżyk dla ozdoby.

TUTAJ album ze zdjęciami