Zapałów 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.07304, 22.91368

Figura ma inskrypcję, jest naniesiona nie tylko na tablicę inskrypcyjną, ale także na gzymsy. Niestety trudno ją odczytać przez permanentne zamalowywanie. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i jego elementy leżą obok cokołu.

TUTAJ album ze zdjęciami