Dobra 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.21608, 22.69249

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. … 1903 r”.

Dolna tablica inskrypcyjna jest obita i nie można odczytać kilku wyrazów, być może był tam fundator. Sama data „1903” jest bardzo niewyraźna i teoretycznie może być inna. Figura została odnowiona. Miała tu być jakaś mogiła, ewentualnie miejsce, gdzie zabito ludzi, potem postawiono figurę. Krzyżyk wieńczący ma na dole belki krzyża, w formie ozdoby, wypukły kwiatek, a na szczycie belki wypukłą gwiazdkę.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dobra 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.21278, 22.68977

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Rok 1905”.

Figura jest zamalowana farbą, którą bardzo trudno się usunąć. Udało się odczyścić początek inskrypcji, która wskazuje na powszechnie występującą formułę modlitewną. Płaskorzeźby na krzyżyku są uszkodzone, zapewne z powodu erozji kamienia. Szczyt belki krzyża zdobi wklęsła gwiazdka.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dobra 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.21053, 22.6876

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój. Dnia 30 L.ju. 1909”.

Krzyżyk wieńczący uszkodzony, zapewne erozja spowodowała, że płaskorzeźby odpadły. Szczyt belki krzyża ozdobiony wklęsłą gwiazdką.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dobra 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.19532, 22.68602

Unikalny kamienny cokół w kształcie kolumny. Nie ma inskrypcji, znajdziemy ją na oryginalnym krzyżu żeliwnym, który zamocowany jest w kolumnie. Po przetłumaczeniu z ukraińskiego odczytamy: „Pamiątka nadania wolności przez tron Austriacki narodowi Galicyjskiemu 3. maja 1848 roku”.

TUTAJ album ze zdjęciami