Huta Różaniecka 3

Miejsce: figura stoi na przysiółku Maziarnia, na początku wioski.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35624, 23.20497

Opis:

Figura jest zamalowana, dlatego nie można znaleźć inskrypcji. Ciekawym elementem ozdobnym jest płaskorzeźba modlącej się postaci we wnęce, na środku postumentu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Różaniecka 4

Miejsce: krzyż stoi przy leśnej drodze, którą można dojechać do przysiółka Maziarnia. Jadąc od cmentarza w Hucie Różanieckiej w las, trzeba przejechać około 380 metrów, aż do rozwidlenia dróg, gdzie stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.36738, 23.21283

Inskrypcja: język polski

Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
Fundator Ludwik Herda
Roku 1852

Opis:

Oprócz samego krzyża, bardzo ciekawa jest podstawa, zrobiona z kamieni, gdzie pod krzyżem jest wnęka, zapewne na figurkę albo obrazek.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Różaniecka 2

Miejsce: figura stoi na wschodnim końcu wioski, obok skręca sie w okolicę cmentarza w Hucie Różanieckiej.

Lokalizacja: 50.37297, 23.20784

Opis:

Ciekawy unikalny wzór figury z bardzo masywnym krzyżykiem wieńczącym, który ma słabo zarysowaną datę na trzonie krzyżyka: 1898.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Różaniecka 1

Miejsce: krzyż stoi w centrum wsi na głównym skrzyżowaniu.

Lokalizacja: 50.37628, 23.20017

Inskrypcja: język polski i ukraiński

Bogu cześć chwała i dzięki
Dzień 15 maja RB. 1848
Pamiątka uwolnienia nas od pańszczyzny przez nayiaśneyszego monarchę Ferdynanda 1

Opis:

W nieistniejącej już wiosce Rudka koło Chotylubia i w Rudzie Różanieckiej stoją dwa kamienne krzyże postawione na pamiątkę zniesienia pańszczyzny z napisami polskimi, reszta jest z napisami ukraińskimi. Tutaj mamy ciekawy pośredni przypadek, bowiem z jednej strony krzyża są napisy po polsku, a z drugiej praktycznie to samo po ukraińsku. Stąd można nazwać ten krzyż unikatem i symbolem wspólnoty grekokatolików i katolików z Huty Różanieckiej. Dodatkowym rzadko spotykanym elementem krzyża jest wnęka na górnym ramieniu na obrazek.

TUTAJ album ze zdjęciami