Huta Różaniecka 4

Miejsce: krzyż stoi przy leśnej drodze, którą można dojechać do przysiółka Maziarnia. Jadąc od cmentarza w Hucie Różanieckiej w las, trzeba przejechać około 380 metrów, aż do rozwidlenia dróg, gdzie stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.36738, 23.21283

Inskrypcja: język polski

Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
Fundator Ludwik Herda
Roku 1852

Opis:

Oprócz samego krzyża, bardzo ciekawa jest podstawa, zrobiona z kamieni, gdzie pod krzyżem jest wnęka, zapewne na figurkę albo obrazek.

TUTAJ album ze zdjęciami