Jędrzejówka 6

Miejsce: figura stoi około 150 metrów za pierwszymi zabudowaniami Jędrzejówki jadąc od strony Dębin.

Lokalizacja: 50.32774, 23.34532

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana, figura stoi na prywatnej posesji. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony, prowizorycznie sklejony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Jędrzejówka 5

Miejsce: jadąc od strony Lipska do Jędrzejówki, gdy miniemy rzekę Tanew, 400 metrów dalej po lewej, na prywatnej posesji, stronie stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.34239, 23.33482

Inskrypcja: język polski


1933
Na większą cześć i chwałę Bożą

Opis:

Na początku inskrypcji zapewne jest wymieniony fundator, ale ta część jest zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Jędrzejówka 4

Miejsce: wjeżdżamy w pierwszą asfaltową drogę boczną w Jędrzejówce, jadąc od Dębin. 180 metrów dalej, po lewej stronie drogi stoi figura.

Lokalizacja: 50.33106, 23.34125

Inskrypcja: język polski

Przez krzyż i mękę Twoją wybaw nas Jezu
Rok 1938

Opis:

Do postumentu przylepiony został obrazek, figura jest ogrodzona płotkiem przy prywatnej posesji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Jędrzejówka 3

Miejsce: na końcu Jędrzejówki, od strony zachodniej, jedziemy 120 metrów drogą przez las w kierunku Narola. Tam po prawej stronie na pagórku stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.33778, 23.3362

Inskrypcja: język ukraiński i polski

Pamiątka nadanej wolności dnia 3/15 maja 1848

Ten krzysz postawiony jest na paświsku Gromoskim

Opis:

Krzyż jak mówi inskrypcja na boku krzyża, pisana po polsku, postawiony został na pastwisku gromadzkim, teraz jest tutaj las i w okolicy I Wojny zrobiono tutaj cmentarz. Jest to klasyczny przykład krzyża postawionego na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w Galicji. Element inskrypcji mówiący o pamiątce zniesienia pańszczyzny jest pisany w języku ukraińskim.

TUTAJ album ze zdjęciami

Jędrzejówka 2

Miejsce: figura stoi w centralnej części wioski, nieopodal świetlicy w Jędrzejówce.

Lokalizacja: 50.3318, 23.33635

Inskrypcja: język polski

Pamiątka Roku Jubileuszowego
dnia 20 kwietnia 1935

Opis:

Podobnie jak w Narolu, figura została postawiona na pamiątkę Roku Jubileuszowego (1933-1934). Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i skręcony metalową klamrą.

TUTAJ album ze zdjęciami

Jędrzejówka 1

Miejsce: jedziemy na południowo wschodni kraniec wioski i jedziemy polną drogą około 900 metrów na zachód, tam za skrzyżowaniu polnych dróg jedziemy 550 metrów na południe pod górę. W krzakach po prawej stronie drogi stoi interesujący nas obiekt.

Lokalizacja: 50.32516, 23.32115

Opis:

Figura uszkodzona, pozostał obłupany postument z ozdobnymi rombami na bokach.

TUTAJ album ze zdjęciami

Jędrzejówka 7

Miejsce: krzyż stoi w okolicy domu nr 11 w Jędrzejówce.

Lokalizacja: 50.33514, 23.3355

Opis:

Inskrypcja jest nieczytelna, prace w przyszłości przy niej pozwolą ją odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami