Jeziernia 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.40768, 23.38945

Inskrypcja: „Na pamiątkę różańcowych kółek ze wsi Jezierna. r 1932”.

Na dole pierwszej podstawy jest obity element, możliwe, że był tam podpis kamieniarza, zapewne kogoś z rodziny Lubyckich. Krzyż jest reprezentantem nowszych wzorów w kamieniarce bruśnieńskiej, gdzie widać próbę naśladowania faktury kory drzewa. Kamień jest w tym przypadku ciemniejszy, można odnieść wrażenie że pochodzi z kamieniołomów józefowskich. Jednakże taka barwa może się też pokazać przez środki konserwujące. W tym przypadku widać, że krzyż był gruntownie odczyszczany z farby i poddawany konserwacji.

TUTAJ album ze zdjęciami