Pawłowa 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.25544, 22.77958

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. 1904. Staraniem gromady Hetmań…”.

Ostatni wyraz, określający gromadę jest trudny do jednoznacznego odczytania, być może jest tam błąd literowy. Krzyżyk wieńczący był uszkodzony i prowizorycznie przy pomocy betonu naprawiony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Pawłowa 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.2526, 22.75517

Figura zamalowana farbą, co uniemożliwia odczytanie inskrypcji. Krzyżyk wieńczący uszkodzony, prowizorycznie związany i ustabilizowany sznurkiem. Na szczycie belki ozdobiony wypukłą gwiazdką.

TUTAJ album ze zdjęciami

Pawłowa 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.25468, 22.7423

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Staraniem gromady, Stefan … wójt. 1891”.

Nazwisko w inskrypcji trudno jednoznacznie odczytać, bowiem litery są zamalowane. Jako fundacja gromadzka, możliwe, że została postawiona na pamiątkę ustania zarazy we wsi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Majdan Sieniawski 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.27148, 22.78168

Inskrypcja: „Na chwałę część Panu Bogu. Fundator Jan Żyła. r. 1902”.

Figura została zakupiona na targu w Oleszycach przez Jana Żyłę w 1902 roku. Intencją jej postawienia miało być „za to, że się tu urodził”. Krzyżyk wieńczący ozdobiony na ramionach wypukłymi gwiazdkami.

TUTAJ album ze zdjęciami

Majdan Sieniawski 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.27268, 22.77732

Brak inskrypcji, jest tylko data „1900 R”. Podstawa jest ustabilizowana częściowo w betonowej wylewce. Możliwe, że pierwotnie cokół zwieńczony był kamiennym krzyżykiem, ale został zniszczony. Zapewne w podobnym czasie co wylewka robione było mocowanie – betonowa nadbudówka cokołu – metalowego krzyżyka.

TUTAJ album ze zdjęciami

Majdan Sieniawski 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.29026, 22.71287

Obiekt na prywatnej posesji, zamalowany farbą i zasłonięty sztucznymi kwiatkami, trudno zobaczyć detale figury. Krzyżyk wieńczący ozdobiony na ramionach wypukłymi gwiazdkami, na szczycie belki wbity jest metalowy krzyżyk.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krasne 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.2592, 22.72906

Inskrypcja: „Ten krzyż staraniem gminy. 1896 r”.

Jest to dość niezwykła inskrypcja, bowiem pierwsze wyrazy są pisane po ukraińsku, a słowo „gminy” po polsku. Cokół ozdobiony jest płaskorzeźbą we wnęce, przedstawiającą męską postać, prawdopodobnie jest to Chrystus. Krzyżyk wieńczący na szczycie ma wbity krzyżyk z drutu. Ramiona są ozdobione różnymi wypukłymi gwiazdkami, a górne kwiatkiem. Płaskorzeźba Chrystusa ukrzyżowanego ma dużo detali, co pokazuje, że tę figurę wykonał kamieniarz mający więcej talentu. Dwie Maryjki pod krzyżem przedstawione dla rozróżnienia z innymi gestami. Jedna ze złożonymi rękoma do modlitwy, druga ze skrzyżowanymi rękoma na piersiach. Być może figura robiona na zamówienie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krasne 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.25222, 22.72829

Cokół figury jest częściowo wkopany w ziemię. Jest też naprawiany przy pomocy betonu, dlatego nie widać inskrypcji. Krzyżyk wieńczący stabilizowany i naprawiany po uszkodzeniu betonem. Na szczycie belki krzyża znajdziemy wypukłą gwiazdkę.

TUTAJ album ze zdjęciami