Pawłowa 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.25544, 22.77958

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. 1904. Staraniem gromady Hetmań…”.

Ostatni wyraz, określający gromadę jest trudny do jednoznacznego odczytania, być może jest tam błąd literowy. Krzyżyk wieńczący był uszkodzony i prowizorycznie przy pomocy betonu naprawiony.

TUTAJ album ze zdjęciami