Wierzbica 6

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.34341, 23.66976

Inskrypcja niewyraźna, trudno jest ją odczytać ze względu na erozję i płytko ryte litery. Data postawienia 1898. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony, brakuje dolnej części belki z czopem. Prowizorycznie został wetknięty w cokół. Ozdobiony jest na szczycie belki wypukłym kwiatkiem i ludową płaskorzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wierzbica 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.34712, 23.66745

Brak inskrypcji. Kamienny cokół przystosowany do zamontowania żeliwnego krzyża. Pierwotnie żeliwny krzyż był dłuższy, żeliwna belka ozdobiona była okrągłą tablicą. Na ramionach krzyża skróty IC XC i titulus pisany cyrylicą.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wierzbica 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.34724, 23.66562

Brak inskrypcji. Obiekt przechylony przez korzenie drzewa, które rośnie obok. Oryginalnie był wysoki żeliwny krzyż, ale pękł, dlatego przy pomocy betonu zamontowano górną jego część. Na cokole widać dziury, zapewne po ostrzale z karabinu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wierzbica 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.346, 23.64813

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „R.B. 1985. Dnia 19 maja”.

Kamienny cokół ozdobiony żeliwnym odlewem krzyża, który uległ uszkodzeniu i jego elementy leżą obok. Przy tym obiekcie można zobaczyć, jak wygląda oryginalne tylne mocowanie żeliwnego krzyża, przy pomocy metalowej obejmy i pręta stabilizującego. Przy niektórych krzyżach żeliwnych widać mocowanie na siłę, gdzie dopasowuje się cokół poprzez jego obłupanie. Może to oznaczać, że nie są to dwa oryginalne elementy, tylko jeden z nich został pozyskany na przykład z cmentarza.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wierzbica 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35299, 23.66593

Brak inskrypcji. Krzyżyk wieńczący cokół jest uszkodzony, dwie Maryjki nie mają głów, w tej okolicy jest sklejony. Ozdobiony jest na szczycie belki wypukłą gwiazdką.

TUTAJ album ze zdjęciami