Cieszanów 5

Miejsce: figura stoi na początku zabudowań Nowego Sioła, obok biegnie granica i figura jest już po stronie cieszanowskiej.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.23481, 23.13944

Opis:

Figura jest zamalowana i utrudnia to odczytanie inskrypcji. Zwieńczona jest krzyżykiem, który był załamany i potem prowizorycznie sklejony. Obok leżą zapewne szczątki starszego. Jest to przykład figury, której wzór nie występuje nigdzie indziej.

TUTAJ album ze zdjęciami

Cieszanów 4

Miejsce: skręcając w boczną drogę obok szkoły w Cieszanowie, jedziemy około 740 metrów w pola, tam między lipami stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.24738, 23.14966

Inskrypcja: język polski

Gdy ujrzysz przed sobą krzyż Twe K… czoło zniż
Pamiątka z dnia 23 kwietnia 1881

Opis:

Na figurze brakuje oryginalnego kamiennego krzyżyka, obecnie zamontowany jest metalowy. Nieopodal leżą szczątki. Inskrypcja jest słabo czytelna, nie da się jednego wyrazu odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Cieszanów 3

Miejsce: w Cieszanowie jedziemy do końca ulicy Armii Krajowej, tam znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.25285, 23.13459

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Opis:

Inskrypcja jest niewyraźna, jest tam jeszcze rok, prawdopodobnie to 1904. Kamienny krzyżyk został uszkodzony i zamieniony na metalowy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Cieszanów 2

Miejsce: krzyż stoi za ostrym zakrętem z Cieszanowa w kierunku Folwarków, przed mostem.

Lokalizacja: 50.25002, 23.11836

Opis:

Na krzyżu nie ma inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Cieszanów 1

Miejsce: krzyż stoi przy drodze głównej w Cieszanów – Dachnów, przed drogą boczną do Nowego Sioła

Lokalizacja: 50.24046, 23.13346

Opis:

Brak inskrypcji, szczególnym elementem wyróżniającym jest płaskorzeźba z symbolem czaszki i piszczeli pod wizerunkiem Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami