Machnówek 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.41591, 23.90906

Na prywatnej posesji znajduje się zdekompletowana kamienna figura. Przetrwała schodkowa podstawa i element cokołu. Na niego zamontowany został betonowy słupek i metalowy krzyżyk.

TUTAJ album ze zdjęciami