Narol Wieś 4

Miejsce: ten żeliwny krzyż na kamiennym postumencie stoi przy domu nr 100 w Narolu Wsi

Lokalizacja: 50.37249, 23.30751

Opis:

Nie wiadomo, czy na postumencie jest inskrypcja, bowiem jest zamalowana. Stoi na prywatnej posesji. To klasyczny przykład odlewu żeliwnego, który zapewne został zakupiony oddzielnie, a kamieniarze bruśnieńscy dorobili do niego postument.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lipie 1

Miejsce: 250 metrów od rozwidlenia dróg, które znajdziemy na wschodnim końcu wioski, po prawej stronie, stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.35873, 23.34595

Opis:

Mamy tu jeden z niewielu okazów żeliwnych krzyż na ziemi lubaczowskiej, które funkcjonują jako krzyże przydrożne, z postumentami kamiennymi. Nie wiadomo czy na postumencie jest inskrypcja, bowiem jest szczelnie zamalowany.

TUTAJ album ze zdjęciami

Basznia Dolna 7

Miejsce: Krzyż stoi przy drodze Lubaczów – Horyniec-Zdrój w okolicy przysiółka Baszni Sołotwina.

Lokalizacja: 50.18081, 23.26516

Opis:

Krzyże nie mają inskrypcji. Opracowanie dotyczy kamiennych figur przydrożnych, widoczny na zdjęciach mniejszy krzyż został tutaj przeniesiony z pól i był to krzyż na mogile. Interesujący nas obiekt jest jednym z mniej spotykanych w regionie, gdzie w kamienny postument wetknięty jest żeliwny odlew krzyża. Nie ma żadnych informacji o tym przydrożnym krzyżu.

TUTAJ album ze zdjęciami