Stary Dzików 2

Miejsce: figura stoi naprzeciw domu nr. 13 przy ulicy Jana III Sobieskiego.

Lokalizacja: 50.24364, 22.92684

Inskrypcja: język polski

Pamiątka na cześć św. Antoniemu za szczęśliwy powrut z Wojny
Rok 1927

Opis:

Mało spotykane rozwiązanie, gdzie na postumencie usadowiony jest św. Antoni. Zazwyczaj postumenty figur zwieńczone są krzyżykami. Figurę można zaliczyć do licznych fundacji wracających z wojny żołnierzy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Cewków 3

Miejsce: figura stoi przy domu nr 40 w Cewkowie.

Lokalizacja: 50.25336, 22.88874

Opis:

Prawdopodobnie nie ma inskrypcji. W tym przypadku mamy obiekt, gdzie postument zamiast krzyżyka ma zwieńczenie rzeźbą św Antoniego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Borowa Góra 1

Miejsce: Figura św. Antoniego stoi w lesie przed właściwa częścią wioski jadąc od strony Młodowa. Na przeciw niej są pojedyncze gospodarstwa Borowej Góry porozrzucane na skraju pola i lasu przy drodze.

Lokalizacja: 50.15248, 23.20129

Opis:

Według lokalnych podań figurka miała być wystawiona przez Iwana Onyszczaka w 1908 roku w intencji uzdrowienia ciężko chorego dziadka. Po wystawieniu dziadek cudownie ozdrowiał i miejsce to do dziś otoczone jest szczególnym kultem przez miejscowych.

TUTAJ album ze zdjęciami