Lipsko 2

Miejsce: figura stoi w centrum Lipska na głównym skrzyżowaniu.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.34835, 23.33555

Inskrypcja: język polski

Zdrowaś Maria
Pomnik ten ufundowała pierwsza Rada Gminy Zbiorczej Lipsko 1937
Proj. i wyk. M. Pudełko roboty kam. O. Lubycki

Opis:

Figura postawiona jako pomnik, z inicjatywy lokalnych władz. Jest to ciekawy obiekt, bowiem ma podpis wykonawców. Projektem zajął się Michał Pudełko, na pewno wykonał rzeźbę Maryi. Resztę robót kamieniarskich (zapewne był przy tej inicjatywie pomocnikiem przygotowującym ogólne bryły) wykonał członek znanej rodziny kamieniarskiej z Starego Brusna O. (zapewne Ołeksa) Lubycki.

W książce „Z Roztocza na Grzędę Sokalską” Jacek Bazak w artykule „Bruśnieńskie krzyże i figury przydrożne w dziedzictwie kulturowym okolic Narola” opisuję historię tej figury.

Fotografie poniżej pochodzą z albumu rodzinnego Pudełków. Kopiowanie tylko za zgodą

TUTAJ album ze zdjęciami

Lipsko 4

Miejsce: figura stoi 70 metrów za cmentarzem w Lipsku, po lewej stronie drogi.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35178, 23.33975

Inskrypcja: język polski

Gdy grom się zbliża pośpiesz do krzyża on ciebie wesprze ocali
7.IV. 1950r.

Fundowała Julja z Wyrwów Zaborniakowa

7 Li

Opis:

To nowszy wzór figury, zapewne nie miał wyrytej inskrypcji i dlatego przykręcono nową tablicę, mającą pokazać intencję postawienia. Z tyłu znajdziemy oryginalny napis wspominający fundatorkę. Zapewne na końcu napisany był miesiąc „lipiec”, niestety litery zostały zniszczone.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lipsko 6

Miejsce: około 100 metrów za kościołem w Lipsku w stronę Łukawicy mamy skrzyżowanie dróg, wjeżdżamy na prawo w ulicę Krętą, jedziemy prosto ok 200 metrów i za ostrym zakrętem aż do końca zabudowań do łąk około 200 metrów. Kiedyś byłą tutaj droga w lewo, bokiem ostatniego gospodarstwa, idziemy około 50 metrów skrajem, tam kilkanaście metrów wgłąb prywatnej posesji znajdziemy figurę.

Lokalizacja: 50.34436, 23.33977

Opis:

Figura stoi w głębi prywatnej posesji. Zapewne wcześniej byłą tam droga, ale scalono grunty. Jej wzór występuje głównie w najbliższej okolicy Narola.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lipsko 5

Miejsce: figura stoi 270 metrów od skrzyżowania w Lipsku, w stronę Łukawicy, po lewej stronie drogi.

Lokalizacja: 50.3475, 23.33933

Inskrypcja: język polski

Fundatorka A.B.
Dnia 9go maja 1873

Opis:

Jest to wzór figury, która występuje głównie w okolicy Narola. Porównując inne tego typu figury, można domniemać, ze krzyżyk wieńczący nie jest oryginalny, pewnie uległ zniszczeniu i zastąpiono go prostszą nowszą formą.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lipsko 3

Miejsce: trzeba jechać 250 metrów od skrzyżowania w Lipsku w kierunku Jędrzejówki. Po lewej stronie na polach znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.3463, 23.33436

Inskrypcja: język polski

Na cześć i chwałę Bogu
zfundował Marcin Kozłowski
r. 1912

Opis:

Elementem ozdobnym figury są dwa duże kwiatki kamienne, usytuowane na dolnej kondygnacji postumentu. Stoi ona na dużym kopcu, być może stał tu wcześniej jakiś stary krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lipsko 1

Miejsce: krzyż stoi na granicy Lipska i Narola, przy skrzyżowaniu dróg.

Lokalizacja: 50.34864, 23.3318

Inskrypcja: język polski

Dnia 19go czerwca RP 1863
Na cześć na chwałe Panu Bogu postawiła te Figure Anna Wojańska za zdrowie i odpuszczenie grzechów

Opis:

W inskrypcji użyte jest słowo „figura”, to lokalne określenie na kamienne krzyże w tym regionie. Bardzo często można usłyszeć tego typu określenie wśród autochtonów.

TUTAJ album ze zdjęciami