Lipsko 1

Miejsce: krzyż stoi na granicy Lipska i Narola, przy skrzyżowaniu dróg.

Lokalizacja: 50.34864, 23.3318

Inskrypcja: język polski

Dnia 19go czerwca RP 1863
Na cześć na chwałe Panu Bogu postawiła te Figure Anna Wojańska za zdrowie i odpuszczenie grzechów

Opis:

W inskrypcji użyte jest słowo „figura”, to lokalne określenie na kamienne krzyże w tym regionie. Bardzo często można usłyszeć tego typu określenie wśród autochtonów.

TUTAJ album ze zdjęciami