Lipie 1

Miejsce: 250 metrów od rozwidlenia dróg, które znajdziemy na wschodnim końcu wioski, po prawej stronie, stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.35873, 23.34595

Opis:

Mamy tu jeden z niewielu okazów żeliwnych krzyż na ziemi lubaczowskiej, które funkcjonują jako krzyże przydrożne, z postumentami kamiennymi. Nie wiadomo czy na postumencie jest inskrypcja, bowiem jest szczelnie zamalowany.

TUTAJ album ze zdjęciami