Radawa 7

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.14008, 22.75707

Figura na prywatnej posesji. Krzyżyk wieńczący jest zniszczony i na jego miejscu jest zamiennik z metalu. Jest inskrypcja, można odczytać tylko część” „Na chwałę Bożą…”, reszta jest nie do odczytania, bowiem cokół był ostrzelany z karabinu i w miejscu inskrypcji ma dziury po kulach.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 6

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.12842, 22.78584

Figura na prywatnej posesji, ma uszkodzony cokół. Właściciel obiektu postanowił zamontować krzyżyk na połowie cokołu. Jest tam inskrypcja, ale zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.10516, 22.72007

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Pamiątka danej wolności d. 3 maja 1848 r. Ufundował ten krzyż Teodor Terebeneć. r. 1890”.

Jest to pamiątka zniesienia pańszczyzny w Galicji w 1848 roku. Możliwe, że postawiona na miejscu starszej. Cokół ozdobiony jest w górnej części wnęką z modlącą się postacią z aureolą. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i naprawiony prowizorycznie przy pomocy betonu i metalowych płaskowników z śrubami. Pierwotnie były pod krzyżem tylko dwie modlące się postaci, potem dokręcono do krzyża metalową figurkę ukrzyżowanego Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.11348, 22.71686

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Boże lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Fundator … 1898”

Inskrypcja zamalowana farbą, brak dostępu, ktoś od razu przy cokole postawił ogrodzenie. Kamienny krzyżyk wieńczący zapewne był bez Chrystusa, tylko dwie modlące się postaci pod krzyżem. Obecnie dokręcona jest metalowa figurka ukrzyżowanego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.13947, 22.71927

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Sprawił ten krzyż Fedoryj Kruli. 1907”.

Cokół ozdobiony jest wnęką z płaskorzeźbą modlącej się postaci. Krzyżyk wieńczący cokół ozdobiony jest wypukłą gwiazdką na szczycie belki. Pod ukrzyżowanym mamy dwie postaci, które mają atrybuty charakterystyczne dla świętych, a nie klasycznie występujących w kamieniarce bruśnieńskiej Maryi i Marii Magdalenie. Możliwe, że tutaj pod krzyżem stoi św. Katarzyna i św. Barbara.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.13395, 22.75953

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Ten krzyż ufundowali Juan i Magdalena Warychy w r. 1899…”.

Końcowa część inskrypcji jest trudna od odczytania, figura jest zamalowana farbą. Możliwe, ze cokół był przygotowywany pod żeliwny krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.13147, 22.76608

Figura zamalowana, brak inskrypcji. Mamy tu przedstawienie św. Jana Nepomucena. Biorąc pod uwagę wzór cokołu, można przyjąć, że jest to posąg bruśnieński. W takim wypadku byłby to jedyny, lub jeden z niewielu posągów św. Jana Nepomucena pochodzący ze Starego Brusna. Zazwyczaj rzeźbione były tam figury aniołów, Maryi i Jezusa.

TUTAJ album ze zdjęciami