Radawa 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.13947, 22.71927

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Sprawił ten krzyż Fedoryj Kruli. 1907”.

Cokół ozdobiony jest wnęką z płaskorzeźbą modlącej się postaci. Krzyżyk wieńczący cokół ozdobiony jest wypukłą gwiazdką na szczycie belki. Pod ukrzyżowanym mamy dwie postaci, które mają atrybuty charakterystyczne dla świętych, a nie klasycznie występujących w kamieniarce bruśnieńskiej Maryi i Marii Magdalenie. Możliwe, że tutaj pod krzyżem stoi św. Katarzyna i św. Barbara.

TUTAJ album ze zdjęciami