Lipie 2

Miejsce: figura stoi na polach w Lipiu. Przed zabudowaniami wsi mamy skrzyżowanie dróg, gdzie asfaltową przecina polna. Skręcamy w prawo i jedziemy 1100 metrów, dalej skręcamy w lewo i jedziemy około 400 metrów.

Lokalizacja: 50.35352, 23.3599

Inskrypcja: język polski

Zawitaj ukrzyżowany Jezu Chryste przes twe rany krulu na niebie prosimy ciebie ratuj nas w każdy potrzebie
1949

Opis:

Inskrypcja z błędami. Jest to ciekawy okaz nowszej figury, zrobionej przez kontynuatorów kamieniarstwa bruśnieńskiego, które nagle przestało funkcjonować po „Akcji Wisła”. Krzyżyk wieńczący jest pęknięty, ale sklejony prowizorycznie betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lipie 1

Miejsce: 250 metrów od rozwidlenia dróg, które znajdziemy na wschodnim końcu wioski, po prawej stronie, stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.35873, 23.34595

Opis:

Mamy tu jeden z niewielu okazów żeliwnych krzyż na ziemi lubaczowskiej, które funkcjonują jako krzyże przydrożne, z postumentami kamiennymi. Nie wiadomo czy na postumencie jest inskrypcja, bowiem jest szczelnie zamalowany.

TUTAJ album ze zdjęciami