Lipie 3

Miejsce: przy drodze, przy w okolicy domu nr 52, w Lipiu.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35871, 23.34635

Inskrypcja: język polski

Ta figura postawiona na chwałę Boga przez fundatora Maryiane Stankiewicz 1889

Opis:

Obecnie tego typu obiekty są potocznie nazywane kamiennymi krzyżami, jednakże, jak możemy przeczytać na inskrypcji, ówcześni mieszkańcy tego regionu używali określenia „figura”. Cokół na dolnym segmencie ma na każdej ściance ozdobę w formie rombów, kolejna kondygnacja, także po bokach ozdobiona jest rombami. Od frontu mamy tablicę na inskrypcję. Sam krzyżyk, oprócz ludowej płaskorzeźby ukrzyżowanego, na górnym ramieniu ma mały krzyżyk, jest to ozdoba rzadko spotykana, zazwyczaj w tym miejscu znajdziemy titulus ewentualnie gwiazdkę, czy kwiatek.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lipie 2

Miejsce: figura stoi na polach w Lipiu. Przed zabudowaniami wsi mamy skrzyżowanie dróg, gdzie asfaltową przecina polna asfaltowa droga. Skręcamy w prawo i jedziemy 1100 metrów, dalej skręcamy w lewo i jedziemy około 400 metrów.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.35352, 23.3599

Inskrypcja: język polski

Zawitaj ukżyzowany Jezu Chryste przes twe rany krulu na niebie prosimy ciebie ratuj nas w każdy potrzebie
1949

Opis:

Inskrypcja z błędami. Jest to ciekawy okaz kamieniarki będącej kontynuacją kamieniarzy ze Starego Brusna, którzy przestali funkcjonować po „Akcji Wisła”. Krzyżyk wieńczący ma dwa ciekawe zdobienia, na górnym ramieniu gwiazdka i na dole u podstawy krzyżyka kwiatki z gałązkami, obecnie podkreślone farbą. Na cokole w jego górnej części dwa wianki z gwiazdkami lub kwiatami.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lipie 1

Miejsce: 250 metrów od rozwidlenia dróg, które znajdziemy na wschodnim końcu wioski, po prawej stronie, stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.35873, 23.34595

Opis:

Mamy tu jeden z niewielu okazów żeliwnych krzyż na ziemi lubaczowskiej, które funkcjonują jako krzyże przydrożne, z postumentami kamiennymi. Nie wiadomo czy na postumencie jest inskrypcja, bowiem jest szczelnie zamalowany.

TUTAJ album ze zdjęciami