Opaka 2

Miejsce: najlepiej trafić jadąc z Borchowa do lasu. We wsi, gdzie jest dom numer 22, na skrzyżowaniu skręcamy w pola na zachód, jedziemy w stronę samotnego domu w polach, dalej w las. Tam, około 200 metrów wgłąb lasu dostrzeżemy rów graniczy i wał. Przy nim, przy drodze stoi w zaroślach figura.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.14043, 23.05979

 

Opis:

Figura miała obity front cokołu, ewentualnie czynniki naturalne sprawiły, że lico skruszyło się samo. Dlatego też nie ma inskrypcji. Krzyżyk wieńczący był pęknięty i klejony betonem. Zaraz obok znajduje się wał i rów graniczny oddzielający dawny majątek oleszycki i lubaczowski. Figura znajduje się jeszcze na terenie majątku lubaczowskiego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Opaka 1

Miejsce: Figura stoi w lasku na zachód od Opaki około 1,5 km od wioski.

Lokalizacja: 50.12954, 23.0721

Inskrypcja: język polski

dzięki Bogu

Składa Bogu

RK 13/6 08

Michał Gorzelnik

Opis:

Inskrypcja jest trudna do odcyfrowania, gdyż jest częściowo zdekompletowana. Obok figury leżą połamane części krzyżyka wieńczącego, co nakazuje domniemać, że ten który jest teraz doprawiony został przyniesiony z innego miejsca.

TUTAJ album ze zdjęciami