Bihale 9

Miejsce: na końcu Bihali od strony Łukawca, mamy drogę leśno-polną, która prowadzi do rzeki Lubaczówka, jedziemy nią 800 metrów, tam nad Lubaczówką stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.08671, 23.04787

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawiono roku 1904

Teofil Swystowycz

Opis:

To jeden z niewielu kamiennych krzyży, który stoi nad rzeką. Krzyż ozdobiony jest gwiazdką na górnym ramieniu i Tytułem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Kobylnica Wołoska 13

Miejsce: figura stoi przy leśnej drodze na przysiółku Hryckowe. Obok figury nr 12 mamy mały strumień, który wysechł, gdy pójdziemy przez las 240 metrów na zachód, to znajdziemy interesujący nas obiekt.

Lokalizacja: 49.99673, 23.13341

Opis:

Na tablicy inskrypcyjnej jest twarda zeszklona farba, przez co nie da się jej odczyścić, odczytać da się rok, jest to albo 1904 albo 1909.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 8

Miejsce: figura stoi przy drodze obok przystanku autobusowego w Soplach.

Lokalizacja: 50.0815, 23.04952

Opis:

Obok postawiono pamiątkowy kamień. Figura jest zamalowana, co utrudnia odczytanie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 7

Miejsce: figura stoi na przysiółku Sople, 120 metrów od głównego skrzyżowania.

Lokalizacja: 50.08039, 23.04961

Inskrypcja: język polski

Pamiątka powrotu z niewoli carskiej
Ucieczko Grzesznych Módl się na nami
Antoni Sopel dnia 4 kwiecień 1931

Opis:

Figura zwieńczona jest rzeźbą Maryi, która obudowana jest kapliczką. Środkowy tekst jest oryginalny wyryty w kamieniu, natomiast fundator i data oraz powód wystawienia jest na przykręconych tabliczkach

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 6

Miejsce: figura stoi w centrum przysiółka Sople, na skrzyżowaniu.

Lokalizacja: 50.08107, 23.04793

Inskrypcja: język polski

Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze Zmiłuj się nad nami
1934
Pamiątka roku jubileuszowego 1900
Na większą chwałę Bożą
Jan Pytuk
Fundator I/VI

Opis:

Na postumencie usadowiona jest rzeźba Chrystusa błogosławiącego, zabudowana kapliczką. Jest to jeden z niewielu obiektów postawionych z okazji Roku Jubileuszowego, pozostałe znaleźć możemy na ziemi narolskiej. Nazwisko fundatora może brzmieć inaczej, gdyż niektóre litery są przerysowane.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 5

Miejsce: 500 metrów za przysiółkiem Sople w kierunku Bihali skręcamy w drogę na prawo, tam 200 metrów dalej stoi przy drodze ta figura.

Lokalizacja: 50.08116, 23.03748

Opis:

Inskrypcja zamalowana, figura byłą rozbita i prowizorycznie sklejona betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 4

Miejsce: obiekt stoi przy drodze obok przystanku autobusowego, około 500 metrów przed przysiółkiem Sople.

Lokalizacja: 50.08031, 23.03966

Opis:

Postument jest typowy dla krzyży żeliwnych, tutaj zapewne oryginalny uległ zniszczeniu i zamontowano nowy z metalowych rurek. Są inskrypcje, ale zamalowane.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 3

Miejsce: figura stoi 330 metrów od skrzyżowania dróg za cerkwią w Bihalach na polach, po lewej stronie.

Lokalizacja: 50.07354, 23.02911

Inskrypcja: język polski

……

Fundator Jakub Barandowski 1910

Opis:

Krzyżyk wieńczący nie jest oryginalny, ten rozbity leży z tyłu, zapewne został dorobiony, albo wzięty np z cmentarza. Na górnej tablicy inskrypcyjnej jest coś napisane, ale trudno to odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 2

Miejsce: figura stoi około 120 metrów od cerkwi w Bihalach w kierunku na wschód.

Lokalizacja: 50.07173, 23.02656

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka nadanej wolności od pańszczyzny
dnia 3 maja
1848 roku

Opis:

To rekonstytucja inskrypcji, bowiem jest ona pisana skrótami i jest zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Bihale 1

Miejsce: figura stoi nieopodal skrzyżowania za Nową Groblą, za rzeką Lubaczówką, gdzie mamy wyloty w kierunku Korzenicy i Bihali.

Lokalizacja: 50.07328, 23.00553

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
Postawił Mechajeł i Pelagja Mesztal 1887

Opis:

Figura jest uszkodzona, jej elementy leżą obok, ktoś wbetonował metalowy krzyż w postument.

TUTAJ album ze zdjęciami