Miękisz Nowy 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.03712, 22.96242

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco i święte Twoje zmartwychwstanie wysławiamy. Święta Bogurodzico i Synu Boży zmiłuj się nad nami.

Na podstawie także znajduje się inskrypcja, ale trudno jest ją jednoznacznie przetłumaczyć. Figura była zniszczona, ale została prowizorycznie naprawiona. Prawdopodobnie zwieńczona była kamiennym krzyżykiem, ale został zniszczony. Obecnie jest metalowy zamiennik. Najwięcej szkód, wśród polnych i przydrożnych figur nastąpiło podczas I i II wojny światowej. Zarówno podczas bitew, jak i wskutek wandalizmu żołnierzy sowieckich.

TUTAJ album ze zdjęciami