Stare Sioło 1

Miejsce: krzyż stoi na skrzyżowaniu dróg, w okolicach domu nr 129 w Starym Siole.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.15255, 22.95502

Inskrypcja: język ukraiński

Uwolnienie od maja 1848

Opis:

Zapewne na krzyżu znajdują się jeszcze inne napisy, ten co został odsłonięty, wskazuje na powód postawienia jakim było zniesienie pańszczyzny w 1848 roku w Galicji. Charakterystycznym elementem na tym krzyżu, jest symbol czaszki i piszczeli pod wizerunkiem Chrystusa. Jest to wśród tego typu krzyży mało spotykane.

TUTAJ album ze zdjęciami

Stare Sioło 5

Miejsce: figura stoi na skraju pól naprzeciw kościoła w Starym Siole 100 metrów w linii prostej.

Lokalizacja: 50.14792, 22.95391

Inskrypcja: język ukraiński

….

1902

Opis:

Obecnie mamy współczesną figurkę Maryi ze sztucznego tworzywa. Obok leży połamana pierwotna rzeźba Maryi. Inskrypcja jest zamalowana i nie można jednoznacznie jej teraz odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Stare Sioło 4

Miejsce: figura stoi obok domu nr 104 w Starym Siole.

Lokalizacja: 50.16423, 22.95266

Opis:

Pierwotnie raczej postument zwieńczony był kamiennym krzyżykiem, potem po jego uszkodzeniu wmontowano krzyży z metalowych rurek. Inskrypcje zamalowane. Dolna część postumentu jest częściowo zabetonowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Stare Sioło 3

Miejsce: figura stoi nieopodal domu nr 134 w Starym Siole.

Lokalizacja: 50.15629, 22.95293

Opis:

Figura jest uszkodzona, dodano drewniany krzyżyk za zniszczony kamienny. Dodatkowym elementem ozdobnym jest płaskorzeźba modlącej się postaci we wnęce na postumencie, zapewne jest to Maryja. Na dolnej kondygnacji postumentu inskrypcja, zapewne jest tam tylko data.

TUTAJ album ze zdjęciami

Stare Sioło 2

Miejsce: figura stoi nieopodal domu nr 144 w Starym Siole.

Lokalizacja: 50.155, 22.9537

Opis:

Figura zamalowana, co uniemożliwia odczytanie inskrypcji. Na dolnej kondygnacji tablica i inskrypcyjna w mało spotykanym kształcie, podobnym do księgi.

TUTAJ album ze zdjęciami