Sieniawka 4

Miejsce: Figura stoi w okolicy nieistniejącej wioski Sieniawka. Najłatwiej odnaleźć ją kierując się z Baszni przez Podlesie do Huty Kryształowej. Niecałe 2 km. za Podlesiem skręcamy w drogę asfaltową na prawo. Jedziemy to skrzyżowania dróg, gdzie stoi tzw. „czerwona figura” i tam skręcamy w stronę granicy, gdzie ok. 600 metrów dalej przy drodze stoi ta figura.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.13306, 23.28977

Inskrypcja z nowej tablicy: „Nadleśniczy Julian Dyhdalewicz został w tym miejscu śmiertelnie zraniony. W setną rocznicę jego śmierci wnuczka Teresa prosi o pamięć i modlitwę. 16 kwietnia 2019”

Opis:

Na figurze nie ma inskrypcji, miejsce po niej wygląda jakby było zdewastowane, można odnieść wrażenie, że była tam oryginalnie odlana z żeliwa tablica. Zapewne padła łupem złomiarzy.

Julian Dyhdalewicz był nadleśniczym lasów na służbie hrabiego Agenora Marii Gołuchowskiego, który był ostatnim właścicielem dóbr lubaczowskich. Leśniczówka lubaczowskich lasów umiejscowiona była w Sieniawce w przysiółku Zdany. Zapewne z niej 16 kwietnia 1919 roku nadleśniczy Dyhdalewicz pojechał na zwykłą inspekcję lasów. W miejscu gdzie teraz stoi kamienna figura zwieńczona krzyżem, został przypadkowo postrzelony przez patrol Wojska Polskiego, bowiem nie zatrzymał się na ich komendę.

Żołnierze gdy zorientowali się kogo zranili, zawieźli natychmiast do leśniczówki i opowiedzieli jak doszło do tego nieszczęśliwego wypadku. Twierdzili, że Julian nie zatrzymał konia na ich komendę „Stój” i strzelili do powożącego bryczkę. Mimo natychmiastowej pomocy lekarza, zmarł pod wieczór tego samego dnia w domu. Z powodu tej tragedii, rodzina postawiła kamienną figurę upamiętniającą to wydarzenie na miejscu wypadku (relacja rodzinna). Od 2019 roku na krzyżu jest nowa tablica granitowa, z okazji setnej rocznicy tego tragicznego wydarzenia. Inicjatorką upamiętnienia była wnuczka Juliana Dyhalewicza.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sieniawka 2

Miejsce: Figurki stoją przy drodze, około 600 metrów przed Hutą Kryształową jadąc od strony Podlesia.

Znajdziesz je klikając na współrzędne:

50.14425, 23.31203

Opis:

Figury miały pierwotnie stać przy młynie, gdzie wystawił je Piotr Gudzio. Po wojnie wraz z wysiedleniami Ukraińców zabrano je na ziemie odzyskane

W latach 70tych wróciły, ale ustawiono je przy drodze na nowej podmurówce. Figury przedstawiają: Jana Chrzciciela, którego można poznać po atrybutach: baranek u stóp, krzyż i gest błogosławieństwa. Druga figura to Maryja. Tego typu przedstawiania (ręce złożone na piersiach) często były kojarzone z ukoronowaniem po wniebowzięciu.

Obecnie figury są odczyszczone i zakonserwowane, po pracach jakie odbyły się w 2021 roku.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sieniawka 3

Miejsce: Krzyż stoi przy drodze, około 450 metrów przed Hutą Kryształową.

Lokalizacja: 50.14374, 23.31382

Inskrypcja: język ukraiński

Postawiono krzyż ten na pamiątkę wieczną nadanej nam wolności od pańszczyzny 3 maja roku 1848 parafii Syniawki fundator Fedko Merka

Opis:

Jest to klasyczny przykład pamiątkowego krzyża wystawionego na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w Galicji w 1848 roku. Był uszkodzony, ale sklejono go betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sieniawka 1

Miejsce: Figura stoi w okolicy nieistniejącego przysiółka Sieniawki Stelmachy. Jest to skraj lasu, około 2 km od Borowej Góry.

Lokalizacja: 50.14303, 23.2626

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie, lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Błogosławiony Pan z Syjonu

Fundator tego krzyża Dmytro Bukowyj rok 1928

Opis:

Jedna z ciekawszych figur przydrożnych, jest to rzadko spotykany wzór figury przydrożnej. Być może była robiona na specjalne zamówienie Dmytra Bukowego.

TUTAJ album ze zdjęciami