Gorajec 13

Miejsce: figura stoi na ostrym zakręcie w Gorajcu, przy wjeździe do wsi od strony Kowalówki.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.26875, 23.19574

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu

1939

Opis:

Krzyżyk wieńczący był uszkodzony, obecnie jest inny, kamienny zamiennik. Przed wojną, nie było drogi obok prowadzącej do Kowalówki, były tutaj gęsto obok siebie gospodarstwa i była to przydomowa figura. Tablica inskrypcyjna rozsypuje się (kamień ma słabą strukturę) i odpadła już większa część inskrypcji, odczytać można klasyczną formułkę modlitewną, zapewne był jeszcze fundator.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 15

Miejsce: ruiny te znajdują się przy drodze między Dąbrówką a Gorajcem, około 600 metrów od osiedla po byłym PGR.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.25947, 23.20219

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwo Twoje

Opis:

Figura jest porozbijana, widać na niej elementy powszechnie występującej formułki modlitewnej. Niestety w okolicy nie można znaleźć górnej części krzyża, zapewne został przemieszczony, albo zabrany przy okazji prac przy drodze.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 3

Miejsce: figura stoi na polach. Najłatwiej tam trafić jadąc do końca drogą, która łączy się z leśną asfaltową do Łówczy, nie skręcamy w nią, tylko w drugą stronę w pola, tam 120 metrów dalej pod drzewem stoi ta figura.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.27353, 23.21496

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił Stefan Łaszyn r. 1914

Opis:

W tym przypadku mamy zabieg umieszczenia inskrypcji z fundatorem z tyłu figury, z przodu mamy tylko tekst modlitwy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 16

Miejsce: krzyż znajduje się na skrzyżowaniu dróg w okolicy byłego PGRu w Gorajcu.

Lokalizacja: 50.25989, 23.19294

Opis:

Krzyż jest złamany, brakuje około metra trzonu. Na środku ma wyryty krzyżyk.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 14

Miejsce: krzyż stoi w centrum wioski, na skrzyżowaniu dróg, gdzie jedna z nich prowadzi w kierunku Nowego Sioła.

Lokalizacja: 50.26855, 23.19758

Inskrypcja: język ukraiński

Na pamiątkę nadanej wolności od pańszczyzny od dnia 15 maja roku pańskiego 1848 a postawiona ta figura roku pańskiego 1850 miesiąca maja dnia 18go

Niechaj wam będzie prawowierni chrześcijanie pamięć wieczna danej wolności. Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu, zwycięstwami prawowiernego króla naszego nad wrogami obdarzaj

Opis:

Jest to klasyczny przykład krzyża postawionego z okazji zniesienia pańszczyzny w Galicji. Na górnym ramieniu wbity ma kowalskiej roboty krzyżyk metalowy. Jest to unikalny wzór tego typu krzyży.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 12

Miejsce: figurę znajdziemy na skraju lasu, w północnej części Gorajca. Najlepiej do niej dojść wchodząc w drogę polną nieopodal cerkwi, która prowadzi do kaplicy na łąkach. Po kilkuset metrach, znajdziemy się na skrzyżowaniu dróg polnych, tam skręcamy w lewo. Idziemy 650 metrów skrajem lasu aż trafimy na figurę.

Lokalizacja: 50.2752, 23.19594

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił Andrej Kozij w roku 1903

Opis:

Była to kiedyś główna droga Gorajca, choć dziś wygląda jak zwykła polna. Łączyła ona Gorajec z drogą relacji: Narol – Cieszanów. Nie było przed wojną też lasu, były wokół tylko pola. Figura jest stosunkowo duża i starannie zrobiona. Sam krzyżyk ma za ozdobę tylko gwiazdkę na górnym ramieniu. Na dole podstawy, po lewej stronie wyryta litera K, która wygląda jak inicjał, może to podpis kamieniarza?

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 11

Miejsce: figurę można znaleźć na zachodnim krańcu Gorajca. Jeżeli jedziemy od cerkwi, to kierujemy się na zachód, aż do samego końca wioski. Mijamy dwa gospodarstwa za ostrym zakrętem i kilkadziesiąt metrów za ostatnim, przy drodze, po lewej zobaczymy obiekt.

Lokalizacja: 50.26848, 23.19238

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Boże lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

30 sierpnia 1904

Opis:

Przed wojną, jadąc tą drogą, można było dojechać na przysiółek Gorajca – Kaczory. Figura stała na ostatniej posesji Gorajca. Do dziś obok stoi stara kamienna piwniczka.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 10

Miejsce: znaleźć figurę możemy w Gorajcu na wschodnim końcu wioski. Stoi na skrzyżowaniu drogi, która prowadzi do Dąbrówki.

Lokalizacja: 50.26899, 23.21722

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

Postawił ten krzyż Jurij Kozij 1907

Opis:

Ze starych map wynika, że tutaj gdzie stoi ta figura, było gospodarstwo. Obecnie jest tutaj łąka i nic nie wskazuje na to, by w tej okolicy były zabudowania. Z figurą wiąże się historia: mieszkał tutaj gospodarz, który nie mógł mieć dzieci. Po wielu latach prób uznał, że jest to jakiś dopust boży i postanowił postawić figurę w celu odwrócenia złego losu. Niedługo po postawieniu urodziło się Jurijowi dziecko. Krzyżyk tej figury niestety nie przetrwał ciężkich czasów powojennych i uległ zniszczeniu, jego szczątki leżą obok. Mieszkańcy Gorajca postanowili wprawić zastępczy, który możemy oglądać do dzisiaj.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 9

Miejsce: figura stoi w lesie w okolicy nieistniejącego gorajeckiego przysiółka Kaczory. Najlepiej wjechać tam drogą, która ma drewniany szlaban, na ostrym zakręcie w lesie między Gorajcem a wyjazdem na Kowalówkę. Trzeba jechać około 550 metrów w las trzymając się prawej strony.

Lokalizacja: 50.2738, 23.17931

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

1933 1.D.

Opis:

Pierwotny krzyżyk uległ zniszczeniu, leży z tyłu, i doprawiono nowy z betonu. Ciekawymi elementami ozdobnymi postumentu są krzyżyk nad tablicą inskrypcyjną i wyryta ozdobnym stylem data.

Aktualizacja 10.10.2022

Obecnie krzyż jest odnowiony. Betonowy krzyżyk został zastąpiony oryginalnym , który leżał z tyłu połamany.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 8

Miejsce: figura stoi w Gorajcu, kilkadziesiąt metrów przed cerkwią, naprzeciw drogi, która idzie w kierunku kaplicy na łąkach.

Lokalizacja: 50.26885, 23.20342

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu

1915 R

Opis:

Sama formułka niewiele nam mówi, ale data już naprowadza na konkretne wydarzenia. Przeglądając gorajeckie figury, brakowało tylko jednej, którą tak duża wioska musiała posiadać. Chodzi o figurę związaną z I Wojną Światową. W 1915 roku były prowadzone w okolicy działania wojenne, które przyniosły wiele ofiar, nie tylko wśród żołnierzy, ale także wśród cywili, którzy po czerwcowej bitwie zmagali się z cholerą. Ciekawostką związaną z tą figurą jest to, że identyczny obiekt, tylko z inną inskrypcją stoi w wiosce Zające, na Górze Brusno. Tam też jest wyszczególniona data 1915.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 7

Miejsce: przed wojną na północ od Gorajca był przysiółek Syhła. Dziś żeby go znaleźć, najlepiej pojechać asfaltową drogą leśną, która prowadzi z Gorajca na Łówczę. Jedziemy nią kilkaset metrów, aż zobaczymy asfaltową drogę boczną po lewej. Jedziemy nią, mijamy po prawej skrzyżowanie, około 100 metrów dalej szukamy po lewej drogi leśnej. Jedziemy nią prosto. Gdy z prawej miniemy paśniki dla zwierząt, to kilkadziesiąt metrów przed sobą, po lewej stronie drogi dostrzeżemy interesujący nas obiekt.

Lokalizacja: 50.27738, 23.22868

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

Michał… Fundator…

Opis:

Krzyż jest rozbity i połamany. Z tyłu też jest inskrypcja, na której mamy fundatora, ale ponieważ był płytki napis, z biegiem czas zaczął zanikać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 6

Miejsce: figura stoi przy kapliczce na Łąkach w Gorajcu.

Lokalizacja: 50.2784, 23.20302

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Opis:

Figura jest obita w miejscu gdzie jest inskrypcja, zachował się jej element świadczący o tym, że była tam powszechnie występująca formułka modlitewna. Krzyżyk wieńczący jest złamany i prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami