Chotylub 18

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.26334, 23.26948

Najszybciej dojechać do niego można jadąc od Nowego Brusna, wjeżdżając w drogę powiatową (obecnie w bardzo złym stanie), w kierunku Łówczy. Jedziemy około 2150 metrów. Po lewej stronie drogi będziemy mieć leśną drogę, którą jedziemy około 2300 metrów. Tam znajdziemy skrzyżowanie dróg i z asfaltowej musimy wjechać w gruntową na lewo. Wybieramy odnogę odbiegającą na lewo i jedziemy ok. 280 metrów. Tam powinniśmy trafić na duży pagór, na jego czole znajdziemy cmentarzysko.

Podczas I wojny światowej, na peryferiach Chotylubia urządzono lokalny cmentarzyk choleryczny. Po działaniach wojennych w okolicy w 1915 roku, pojawiła się zaraza cholery i zmarłych starano się chować z dala od wsi. Jedyny trwały krzyż na tym cmentarzyku postawiła rodzina Zadwornych. Jeszcze niedawno były tu spróchniałe drewniane krzyże, ale czas spowodował, że uległy naturalnemu zniszczeniu. Wokół krzyża były kamienne słupki, które odgradzały mogiłę od innych, był tutaj na pewno płotek. Poniżej polska inskrypcja z krzyża:

„Tu spoczywa Franciszek Zadworny, prz. l. 66 1915 P. O. A.”

TUTAJ album ze zdjęciami

Kowalówka 5

Miejsce: idziemy obok cmentarza w Kowalówce, mając go prawej stronie. Po lewej znajduje się staw, do którego głębokim rowem płynie woda ze strumyka. Na końcu tego stawu, za strumykiem jest las na piaskowym pagórku. Tam 20 metrów od strumyka stoi krzyż.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.27439, 23.15671

Inskrypcja: język ukraiński

…Stefan Kuriłowycz RB 1831

Opis:

Data na krzyżu zbiega się z powstaniem listopadowym. W tym czasie nie było cmentarza w Kowalówce, powinien być jeszcze przy cerkwi. W tej okolicy był las należący do lokalnego właściciela ziemskiego. Prawdopodobnie na tym pagórku, między dwoma strumykami (wtedy teren należał do Żukowa), był cmentarz epidemiczny.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 11

Miejsce: figurę znajdziemy nieopodal domu nr 140 w Nowym Siole, tuż przy drodze.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.22396, 23.18949

Opis:

Jest to figura pozyskana z cmentarza, mamy na niej ukraińskie napisy świadczące o pochówku dwóch osób.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 19

Miejsce: uszkodzony obiekt kamienny znajdziemy na polach między Nowym Lublińcem a Żukowem. Jadąc od Żukowa i mijając ulicę Osiedlową Nowego Lublińca, 330 metrów za ostatnimi zabudowaniami będziemy mieć po prawej stronie drogę w pola. Jedziemy nią około 600 metrów, tam przy drodze znajdziemy go.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.28662, 23.10965

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Krzyż ten kosztem…

Opis:

Trudno powiedzieć, jak pierwotnie wyglądał ten obiekt, bowiem górna jego część jest zniszczona i wetknięty jest tam metalowy krzyż. Inskrypcja jest trudna do odczytania w całości przez zniszczenia. Według lokalnych opowieści, postawiono go na pamiątkę odzyskania skradzionych kielichów z cerkwi w Nowym Lublińcu, być może były zakopane w tym miejscu. Dlatego też na cokole znajdziemy dwa wyryte kielichy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 18

Miejsce: figura znajduje się nieopodal domu nr 16 w Nowym Lublińcu, niedaleko przystanku autobusowego.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.28651, 23.09465

Opis:

Figura stoi w głębi prywatnej posesji. Krzyżyk wieńczący cokół był pęknięty, ale został prowizorycznie sklejony. Możliwe, że ma jakąś inskrypcję.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 13

Miejsce: figura stoi na ostrym zakręcie w Gorajcu, przy wjeździe do wsi od strony Kowalówki.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.26875, 23.19574

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu

1939

Opis:

Krzyżyk wieńczący był uszkodzony, obecnie jest inny, kamienny zamiennik. Przed wojną, nie było drogi obok prowadzącej do Kowalówki, były tutaj gęsto obok siebie gospodarstwa i była to przydomowa figura. Tablica inskrypcyjna rozsypuje się (kamień ma słabą strukturę) i odpadła już większa część inskrypcji, odczytać można klasyczną formułkę modlitewną, zapewne był jeszcze fundator.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 17

Miejsce: krzyż znajduje się przy domu nr 68 w Nowym Lublińcu.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.29544, 23.09484

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

 

Opis:

Na krzyżu znajdziemy tekst modlitwy, na końcu są też jakieś cyfry, ale trudno je odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 14

Miejsce: krzyż znajduje się na terenie nieistniejącego przysiółka Nowego Lublińca: Ostrówka. Na skrzyżowaniu dróg prowadzących z Nowego Lublińca do Huty Różanieckiej i na wschód w kierunku Dolin, idziemy prosto w kierunku Huty Różanieckiej 60 metrów. Po prawej stronie będzie boczna droga, rozwidlająca się na prawo i lewo, idziemy lewą odnogą. Idziemy około 400 metrów dalej  skręcamy na zachód w las. Tam szukamy niedaleko drogi w okolicy skrzyżowania.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.31176, 23.09501

Opis:

Krzyż uległ zniszczeniu, w miarę dobrym stanie został tylko cokół. Kawałki rozsypanego krzyżyka leżą obok.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 16

Miejsce: na skrzyżowaniu dróg prowadzących z Nowego Lublińca do Huty Różanieckiej i na wschód w kierunku Dolin, skręcamy na zachód w las. Idziemy około 900 metrów drogą, następnie po prawej stronie szukamy piaskowego pagórka. Tam około 20 metrów od drogi, w zaroślach, znajdziemy interesujący nas obiekt.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.31016, 23.0793

Inskrypcja: język ukraiński

Tu odpoczywa sługa boży…

Opis:

Krzyż mogilny, jedyny, który ocalał po małym cmentarzyku, zapewne cholerycznym, usytuowanym na peryferiach Nowego Lublińca. Było tutaj zachodnie czoło piaskowego wału, który ciągnie się od okolic Dolin. Miejscowi podbierali tutaj piasek i cmentarzyk został zniszczony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowy Lubliniec 15

Miejsce: na skrzyżowaniu dróg prowadzących z Nowego Lublińca do Huty Różanieckiej i na wschód w kierunku Dolin, skręcamy na zachód w las. Idziemy około 250 metrów drogą, następnie po prawej stronie szukamy piaskowego pagórka. Tam około 30 metrów od drogi znajdziemy interesujący nas obiekt.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.30885, 23.08761

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił …

Opis:

Najprawdopodobniej krzyż był na piaskowym pagórku, ale spadł w dół po tym, jak podbierano w okolicy piasek. Powyżej rośnie stara lipa, możliwe, że krzyż stał obok niej. Znalazły się tylko elementy krzyżyka wieńczącego, brak podstawy. Inskrypcja na dolnej części cokołu jest zniszczona i nie można odczytać nazwiska fundatora, zapewne była tam też data. Przed wojną był w okolicy nieistniejący już przysiółek Nowego Lublińca: Dąbrówka.

TUTAJ album ze zdjęciami

Żuków 10

Miejsce: szczątki krzyża znajdują się na terenie nieistniejącego przysiółka File. Który znajduje się na polach na wprost kamiennego krzyża Żuków 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.29401, 23.14122

Opis:

Krzyż został uszkodzony, została tylko górna część z trzema ramionami, z elementem płaskorzeźby ukrzyżowanego Chrystusa i schodkowa podstawa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 1

Miejsce: ten niezwykły okaz kamieniarki bruśnieńskiej, znajduje się w Nowym Siole, kilkadziesiąt metrów od drogi, która prowadzi z okolicy pałacu do wioski.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.23447, 23.15406

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu

1915

Opis:

Napisy są umiejscowione w różnych, na pierwszy rzut oka, trudnych do odnalezienia miejscach. Data schowana jest gdzieś z boku na jednym z „sęków”, a inskrypcja na wąskiej podstawie krzyżyka. Nawet mimo rozbitego oryginalnego krzyżyka, którego szczątki leżą pod figurą, jest to jedna z najbardziej spektakularnych figur przydrożnych jakie można spotkać pewnie w całym kraju. Jeszcze niedawno zamontowany był krzyżyk z lastryko, teraz jest kamienny zamiennik. Gdy przyjrzymy się bliżej, dostrzeżemy w tym obiekcie „przydrożne dzieło sztuki ludowej„. Podstawę stanowi coś w rodzaju sękatego pnia potężnego drzewa. Powyżej umiejscowiony jest panteon z czterema postaciami, zapewne są to Ewangeliści. Stoją oni na podstawie, która na swoich czterech rogach ma wyrzeźbione głowy ze skrzydłami. Być może są to cherubiny, co ciekawe, każdy z nich z innym wyrazem twarzy.

Obecnie mamy prostą drogę asfaltową prowadzącą do wsi, dlatego oddalenie od drogi tej figury może dziwić. Ale sprawa się wyjaśnia, gdy zobaczymy stare przedwojenne mapy. Okazuje się, że pierwotnie, właśnie obok tej figury droga zakręcała i biegła w stronę cerkwi. Jak większość figur w regionie, z datą 1915, ma związek z epidemią cholery, która wybuchła w wiosce pod koniec czerwca tego roku. Właśnie wtedy była tutaj linia frontu i rozkładające się zwłoki w okolicy wywołały zarazę. Gdy choroba przestała się rozprzestrzeniać, wieś wystawiła ten niezwykły przydrożny pomnik.

TUTAJ album ze zdjęciami