Gorajec 15

Miejsce: ruiny te znajdują się przy drodze między Dąbrówką a Gorajcem, około 600 metrów od osiedla po byłym PGR.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.25947, 23.20219

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwo Twoje

Opis:

Figura jest porozbijana, widać na niej elementy powszechnie występującej formułki modlitewnej. Niestety w okolicy nie można znaleźć górnej części krzyża, zapewne został przemieszczony, albo zabrany przy okazji prac przy drodze.

TUTAJ album ze zdjęciami

Folwarki 4

Miejsce: figura stoi na skraju pól i lasów. Zanim wjedziemy do Folwarków, możemy wjechać w drogę na skraju pól i lasu po lewej stronie i przejeżdżamy w linii prostej 600 metrów, do skrzyżowania polnych dróg.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.2422, 23.09823

Inskrypcja: język polski

Boże zbaw nas * 1920

Opis:

Możliwe, że figura ta została przeniesiona tu z innego miejsca. Krzyżyk wieńczący pierwotnie był uszkodzony, obecnie odnowiony. Wyróżnia się na tle innych wypukłym titulusem i płaskorzeźbą cheruba pod krzyżykiem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Cieszanów 5

Miejsce: figura stoi na początku zabudowań Nowego Sioła, obok biegnie granica i figura jest już po stronie cieszanowskiej.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.23481, 23.13944

Opis:

Figura jest zamalowana i utrudnia to odczytanie inskrypcji. Zwieńczona jest krzyżykiem, który był załamany i potem prowizorycznie sklejony. Obok leżą zapewne szczątki starszego. Jest to przykład figury, której wzór nie występuje nigdzie indziej.

TUTAJ album ze zdjęciami

Nowe Sioło 3

Miejsce: jedziemy od leśniczówki w Podemszczyźnie około 2300 metrów w las i skręcamy w lewo, tam jedziemy około 300 metrów i wchodzimy do lasu, tam około 50 metrów wgłąb na prawo znajdziemy figurę.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.21494, 23.25165

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój

Ten krzyż postawiono na chwałę Bożą

Alekej Hrymak

1925   11/26

Opis:

Figura stoi w okolicy nieistniejącego już przysiółka Hrymaki. Postument ma rzadko spotykaną tablicę inskrypcyjną. Na krzyżyku wieńczącym widać dziury po strzałach z karabinu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Gorajec 3

Miejsce: figura stoi na polach. Najłatwiej tam trafić jadąc do końca drogą, która łączy się z leśną asfaltową do Łówczy, nie skręcamy w nią, tylko w drugą stronę w pola, tam 120 metrów dalej pod drzewem stoi ta figura.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.27353, 23.21496

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił Stefan Łaszyn r. 1914

Opis:

W tym przypadku mamy zabieg umieszczenia inskrypcji z fundatorem z tyłu figury, z przodu mamy tylko tekst modlitwy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Kowalówka 4

Miejsce: figura stoi przy drodze, naprzeciwko domu nr 47 w Kowalówce.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.28309, 23.17355

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Roku B 1887

Antonij Kobak

Opis:

Figura miała pierwotnie inny krzyżyk wieńczący, którego kawałki leżą obok, obecnie jest zamieniony. Postument na dolnej kondygnacji za motyw ozdobny ma dwa romby. Na cokole w różnych miejscach wyryte są krzyżyki, jest ich około dziesięciu. Można odnieść wrażenie, że są bardzo starannie wykonane. Możliwe, że krzyż jest pamiątką po ustąpieniu zarazy we wsi, krzyżyki oznaczać mogą zmarłych.

TUTAJ album ze zdjęciami

Folwarki 3

Miejsce: krzyż stoi przy drodze z Cieszanowa 280 metrów przed skrzyżowaniem w Folwarkach.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.24646, 23.08949

Inskrypcja: język polski

Któryś cierpiał za nas rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Opis:

Dodatkowym elementem wyróżniającym krzyż jest płaskorzeźba z symbolem czaszki i piszczeli pod wizerunkiem Chrystusa. Możliwe, że krzyż został postawiony na pamiątkę ustąpienia zarazy we wsi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dachnów 3

Miejsce: krzyż stoi przy drodze naprzeciw domu nr 181.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.20829, 23.09237

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Fundator Joan Jurczyszyn swojej żonie Mari postawił krzyż ten

Opis:

Krzyż z płaskorzeźbą ukrzyżowanego, w ludowej formie, na ramionach skróty IC XC i tytuł na górnym. Ostatnie elementy inskrypcji trudno odczytać, być może to data. Z inskrypcji możemy wnioskować, że gospodarz mieszkający nieopodal wystawił ten krzyż na pamiątkę, być może zmarłej swojej żonie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dachnów 1

Miejsce: jadąc do Dachnowa z Futorów, po lewej stronie będziemy mieć las, gdy się skończy i zobaczymy po jednej stronie drewniany krzyż a po drugiej kapliczkę, nieopodal pod drzewem znajdziemy tę figurę.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.19751, 23.08498

Inskrypcja: język ukraiński

Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i święte Twoje zmartwychwstanie wysławiamy
Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
1914

Opis:

Na obecną chwilę pierwotną figurę ktoś zamienił na inną, zamieniając pozyskaną wyrzuconą z cmentarza. Stąd ktoś, kto przeczyta inskrypcję: „Tu odpoczywa…” może odnieść błędne wrażenie, że w tym miejscu została pochowana osoba wymieniona na tablicy inskrypcyjnej.

Opis pierwotnej figury:

Figura jest uszkodzona. Ma na sobie dużo inskrypcji, także na kołnierzu postumentu. Są tam też napisy, które zostały potem dorobione, są też krzyżyki. Przedstawione wyżej formuły są na figurze w skrótowej formie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 5

Miejsce: figura stoi naprzeciw domu nr 56 w Chotylubiu, nieopodal kościoła.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.2396, 23.23111

Inskrypcja: język polski

Na czenść chwałę Bogu

r  1892  1 Maja

Fundator Józef i Franc Mazór

Opis:

Figura ma inskrypcję pisaną odręcznie, zapewne przez samego fundatora, Kamieniarz raczej nie wykułby tak niezgrabnych liter. Krzyżyk wieńczący na pewno nie jest oryginalny, bowiem nie pasuje stylistycznie do cokołu i tego typu styl imitujący korę drewna dopiero po I wojnie rozprzestrzenił się wśród kamieniarzy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 17

Miejsce:

Znajdziesz go klikając na współrzędne:

50.26429, 23.27992

Od drogi powiatowej z Brusna Nowego do Łówczy, odchodzi leśna asfaltowa droga do Gorajca. W okolicy, gdzie krzyżuje się ona z inną drogą i linią wysokiego napięcia, znajdziemy małe wydmy piaskowe. Tam leży część kamiennego krzyża.

Opis:

Brak inskrypcji. Obecnie znaleziona została tylko część krzyża, który został uszkodzony. Najprawdopodobniej pochodzi z okresu najazdów tatarskich, bowiem ma pierwotną formę. W 1672 roku, gdy Jan III Sobieski podczas wyprawy na czambuły tatarskie gonił Tatarów, trafił na część oddziałów w Cieszanowie. Następnie udał się na nimi w kierunku Chotylubia i Brusna w okolicę przysiółka Młodowce. Istnieje możliwość, że trasa jaką podążał, była okolica tego krzyża. Zazwyczaj takie krzyże stawiane były na mogiłach, albo zabitych mieszkańców albo żołnierzy Sobieskiego.

Fotogaleria TUTAJ

Stary Lubliniec 7

Miejsce: figura stoi po prawej stronie drogi między lipami przed ostatnimi gospodarstwami Starego Lublińca, około 100 metrów przed cmentarzem.

Lokalizacja: 50.29113, 23.0711

Opis:

Figura ma zamalowaną tablice, gdzie może się znajdywać inskrypcja.

TUTAJ album ze zdjęciami