Chotylub 13

Miejsce: figura stoi w okolicy domu nr 72 w Chotylubiu.

Lokalizacja: 50.24194, 23.23659

Opis:

Figura jest uszkodzona i prowizorycznie sklejona betonem, wielokrotnie malowana, co uniemożliwia odczytanie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 12

Miejsce: krzyż stoi obok skrzyżowania drogi Brusno Nowe – Chotylub – Podemszczyzna.

Lokalizacja: 50.24599, 23.28596

Inskrypcja: język polski

Ten krzyż postawiła gromada Rudniańska na pamiątkę da.. nam wolności za panowania ces: Ferdinanda I Dnia 15 maja 1848

Opis:

To jeden z dwóch polskich krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny na terenie powiatu lubaczowskiego. Drugi znajduje się w Rudzie Różanieckiej. Element inskrypcji na środku krzyża jest uszkodzony po strzale z karabinu podczas II Wojny Światowej. Kiedyś była tu wieś Rudka, została podczas wojny spalona przez UPA, dziś teren należy administracyjnie do Chotylubia.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 11

Miejsce: figura stoi kilometr od skrzyżowania dróg, z wlotem na Podemszczyznę, skąd kierujemy się w stronę Chotylubia.

Lokalizacja: 50.24457, 23.27287

Inskrypcja: język polski

Ten…
Fondator wójt Józef Wóicak 1898

Opis:

Figura jest pobijana i sklejona na nowo. Zapewne na górnej tablicy inskrypcyjnej była formuła: „Ten krzyż postawiono na chwałę Boga”.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 10

Miejsce: do miejsca z połamaną figurą można dojść wchodząc ze skrzyżowania obok osiedla po byłym PGRze drogą w pola około 850 metrów, gdy spojrzymy na prawo, 50 metrów od drogi w polu zobaczymy interesujący nas obiekt.

Lokalizacja: 50.25136, 23.2532

Opis:

Figura jest porozbijana. Widać że są jakieś napisy, ale nie da się ich odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 9

Miejsce: jadąc w stronę Cieszanowa, 100 metrów za krzyżem nr 6, skręcamy w prawo i jedziemy 880 metrów dalej. Tam po prawej stronie drogi na polach znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.24337, 23.21695

Inskrypcja: język polski

Założony Bog…

Opis:

Inskrypcja jest obita i nie można jej odczytać. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 8

Miejsce: jadąc w stronę Cieszanowa, 100 metrów za krzyżem nr 6, skręcamy w prawo i jedziemy 250 metrów, tam na skrzyżowaniu polnych dróg po lewej stronie znajdziemy ruiny figury.

Lokalizacja: 50.23785, 23.2165

Opis:

Figura jest znacznie uszkodzona, leży obok drogi, zapewne została zniszczona podczas gdy kopano tu rowy odwadniające.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 7

Miejsce: jadąc od Cieszanowa, to figura ta stać będzie na początku wioski po lewej stronie.

Lokalizacja: 50.2353, 23.21389

Inskrypcja: język polski

Staraniem…

Opis:

Inskrypcja jest uszkodzona, da się odczytać tylko jeden wyraz. Figura zapewne byłą rozbita, widać w różnych miejscach klejenia.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 6

Miejsce: krzyż stoi nieopodal domu nr 14 w Chotylubiu.

Lokalizacja: 50.23578, 23.21851

Opis:

Krzyż jest zamalowany farbą i ma przypiętą kapliczkę, co utrudnia odczytanie inskrypcji. Na górnym ramieniu mamy wbity mały krzyżyk z metalu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 4

Miejsce: figura stoi przy drodze naprzeciw domu nr 87 w Chotylubiu.

Lokalizacja: 50.24256, 23.24102

Opis:

Figura jest zamalowana, nie można przez to odczytać inskrypcji. Pierwotny kamienny krzyżyk został uszkodzony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 3

Miejsce: krzyż stoi naprzeciw domu nr 95 w Chotylubiu.

Lokalizacja: 50.24331, 23.24446

Inskrypcja: język ukraiński

Od nagłej…

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Opis:

Pierwsza inskrypcja na górnym ramieniu jest przerysowana, ktoś, kto chciał ją odsłonić, nie znając liter z alfabetu staro-cerkiewno-słowiańskiego stworzył nowe litery i teraz trudno odczytać. Elementem charakterystycznym krzyża jest symbol czaszki i piszczeli pod wizerunkiem Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 2

Miejsce: połamany krzyż leży przy drodze nieopodal skrzyżowania za rzeką, w stronę osiedla byłego PGR.

Lokalizacja: 50.24442, 23.25026

Inskrypcja: język ukraiński

Opis:

Inskrypcja jest poobijana, da się odczytać pojedyncze litery pisane cyrylicą. Zapewne była tam klasyczna formułą modlitewna, możliwe, że był to krzyż pańszczyźniany.

TUTAJ album ze zdjęciami

Chotylub 1

Miejsce: krzyż znajduje się niedaleko pierwszych zabudowań Chotylubia, jadąc od Nowego Brusna, po lewej stronie.

Lokalizacja: 50.24085, 23.25384

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawiono staraniem Dmytria Paljucha RB 1859

Opis:

Pierwotnie było tutaj skrzyżowanie dróg prowadzące na przysiółek Paluchy, ale przysiółek już nie istnieje i droga przestała być używana, dlatego krzyż obrócony jest bokiem do głównej drogi. Jest to przykład krzyża żeliwnego, do którego wykuto specjalny postument.

TUTAJ album ze zdjęciami