Budzyń 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

49.97491, 23.11601

Brak inskrypcji. Możliwe, że żeliwny krzyż jest oryginalny z tego kamiennego cokołu. Obecnie jest zamontowany przy pomocy betonowej stabilizacji, wcześniej miał podtrzymujący pręt metalowy i obejmę na cokół.

TUTAJ album ze zdjęciami