Lisie Jamy 12

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.14346, 23.15037

W Lisich Jamach, obok ronda, jest piaskowy pagórek, na którym urządzone zostało cmentarzysko. Istnieje możliwość, że chowano tu już zmarłych w okresie najazdów tatarskich. Najbardziej prawdopodobne jest to, że byli tutaj chowani ludzie zmarli na zarazę. Znajdziemy tutaj jeden cały krzyż i drugi w kawałkach z 1875 roku, informujący o rodzinie (lub jednej osobie) Kuzyków, która tam spoczywa. Drugi krzyż, ma dość wyraźną inskrypcję, ale trudno ją jednoznacznie odczytać. Powinien być starszy.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Lasowa 6

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.09505, 23.18202

Na skrzyżowaniu dróg w Krowicy Lasowej usytuowany jest kopiec, na nim rośnie bardzo stara lipa. Prawdopodobnie jest to teren małego cmentarzyska. Jest ogrodzony siatką, obok są też metalowe krzyże. Wyróżnia się jeden kamienny krzyż. Ma inskrypcję, jest niewyraźna i trudno ją odczytać.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 11

Miejsce: krzyż znajdziemy na ulicy Parkowej w Lisich Jamach, jest to uliczka z polną drogą, po drugiej stronie ulicy Wspólnej. Możemy tam wjechać obok sklepu na ulicy Wspólnej (nr 80). Krzyż znajduje się 320 metrów dalej.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.14553, 23.16295

Opis:

Krzyż jest uważany za bardzo stary, z czasów najazdów tatarskich. Najeżdżali oni często te okolice i dotkliwie łupili, mordując dużo ludzi. Mogiła z tego okresu, w formie dużego piaskowego kopca (zwieńczona kamiennym krzyżem), była nieopodal miejsca, gdzie jest teraz krzyż, ale niestety została rozebrana a piasek wykorzystany do gospodarczych celów. Gospodarz mieszkający nieopodal postanowił przenieść krzyż na swoją posesję, by go nie zabrano i nie zgruzowano.

Krzyż będąc zakopany częściowo w ziemi, sprawiał wrażenie archaicznego. Po odkopaniu okazało się, że nie można go klasyfikować jako jednego z najstarszych kamiennych krzyży bruśnieńskich, bowiem ma ładnie wystrugany czop. Element podstawy leży obok.

TUTAJ album ze zdjęciami

Opaka 2

Miejsce: najlepiej trafić jadąc z Borchowa do lasu. We wsi, gdzie jest dom numer 22, na skrzyżowaniu skręcamy w pola na zachód, jedziemy w stronę samotnego domu w polach, dalej w las. Tam, około 200 metrów wgłąb lasu dostrzeżemy rów graniczy i wał. Przy nim, przy drodze stoi w zaroślach figura.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.14043, 23.05979

 

Opis:

Figura miała obity front cokołu, ewentualnie czynniki naturalne sprawiły, że lico skruszyło się samo. Dlatego też nie ma inskrypcji. Krzyżyk wieńczący był pęknięty i klejony betonem. Zaraz obok znajduje się wał i rów graniczny oddzielający dawny majątek oleszycki i lubaczowski. Figura znajduje się jeszcze na terenie majątku lubaczowskiego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Szczutków 5

Miejsce: krzyż znajdziemy na wschodniej skarpie cmentarza szczutkowskiego.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.10601, 23.10258

Inskrypcja: język ukraiński

1921

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż kazał postawić Dmytrm Kozak na pamiątkę swojego życia

Opis:

Jest to bardzo ciekawy przykład krzyża, który ma niespotykaną intencję. Nie znamy dokładnej historii, ale postawienie pamiątkowego krzyża obok cmentarza na skarpie jest dość unikalnym rozwiązaniem. Data zapisana jest na górnym gzymsie cokołu. Krzyżyk wieńczący ozdobiony jest gwiazdką na górnym ramieniu, skrótami IC XC na ramionach.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sieniawka 4

Miejsce: Figura stoi w okolicy nieistniejącej wioski Sieniawka. Najłatwiej odnaleźć ją kierując się z Baszni przez Podlesie do Huty Kryształowej. Niecałe 2 km. za Podlesiem skręcamy w drogę asfaltową na prawo. Jedziemy to skrzyżowania dróg, gdzie stoi tzw. „czerwona figura” i tam skręcamy w stronę granicy, gdzie ok. 600 metrów dalej przy drodze stoi ta figura.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.13306, 23.28977

Inskrypcja z nowej tablicy: „Nadleśniczy Julian Dyhdalewicz został w tym miejscu śmiertelnie zraniony. W setną rocznicę jego śmierci wnuczka Teresa prosi o pamięć i modlitwę. 16 kwietnia 2019”

Opis:

Na figurze nie ma inskrypcji, miejsce po niej wygląda jakby było zdewastowane, można odnieść wrażenie, że była tam oryginalnie odlana z żeliwa tablica. Zapewne padła łupem złomiarzy.

Julian Dyhdalewicz był nadleśniczym lasów na służbie hrabiego Agenora Marii Gołuchowskiego, który był ostatnim właścicielem dóbr lubaczowskich. Leśniczówka lubaczowskich lasów umiejscowiona była w Sieniawce w przysiółku Zdany. Zapewne z niej 16 kwietnia 1919 roku nadleśniczy Dyhdalewicz pojechał na zwykłą inspekcję lasów. W miejscu gdzie teraz stoi kamienna figura zwieńczona krzyżem, został przypadkowo postrzelony przez patrol Wojska Polskiego, bowiem nie zatrzymał się na ich komendę.

Żołnierze gdy zorientowali się kogo zranili, zawieźli natychmiast do leśniczówki i opowiedzieli jak doszło do tego nieszczęśliwego wypadku. Twierdzili, że Julian nie zatrzymał konia na ich komendę „Stój” i strzelili do powożącego bryczkę. Mimo natychmiastowej pomocy lekarza, zmarł pod wieczór tego samego dnia w domu. Z powodu tej tragedii, rodzina postawiła kamienną figurę upamiętniającą to wydarzenie na miejscu wypadku (relacja rodzinna). Od 2019 roku na krzyżu jest nowa tablica granitowa, z okazji setnej rocznicy tego tragicznego wydarzenia. Inicjatorką upamiętnienia była wnuczka Juliana Dyhalewicza.

TUTAJ album ze zdjęciami

Krowica Hołodowska 7

Miejsce: za leśniczówką, w Budomierzu, idziemy drogą 500 metrów skrajem lasu i pól. Gdy dojdziemy do leśnej drogi na wschód, idziemy około 300 metrów w las. Na skrzyżowaniu idziemy drogą na południe kilkadziesiąt metrów i wypatrujemy po wschodniej stronie drogi kamiennego krzyża, około 80 metrów za młodym lasem. Najlepszym punktem orientacyjnym w tym sosnowym lesie będą lipy, obok których stoi ten krzyż.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.11381, 23.27044

Opis:

Przed II wojną światową w tej okolicy były zabudowania przysiółków Krowicy Hołodowskiej: Załęg i Niwa. Obecnie jest tutaj las. Krzyż nie ma inskrypcji. Jedyny ozdobny element krzyżyka, to rozeta (gwiazdka) na górnym ramieniu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Załuże 1

Miejsce: Figura stoi przy prywatnej posesji przed skrzyżowaniem w Załużu, gdzie jedna z dróg prowadzi na przysiółek Czarne.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.19096, 23.14194

Opis:

Pierwotnie stała w tym miejscu częściowo zniszczona figura, została jednak zamieniona na nową, wyrzeźbioną w kamieniu bruśnieńskim. Oryginalne zostały: schodkowa podstawa i prawie cały krzyżyk, gdzie dorobiona zastała dolna część z nogami Chrystusa od kolan. Pierwotnie obiekt nie wyglądał, jak ten odtworzony, który jest swobodną artystyczną interpretacją, a nie próbą odtworzenia oryginału.

TUTAJ album ze zdjęciami

Sieniawka 2

Miejsce: Figurki stoją przy drodze, około 600 metrów przed Hutą Kryształową jadąc od strony Podlesia.

Znajdziesz je klikając na współrzędne:

50.14425, 23.31203

Opis:

Figury miały pierwotnie stać przy młynie, gdzie wystawił je Piotr Gudzio. Po wojnie wraz z wysiedleniami Ukraińców zabrano je na ziemie odzyskane

W latach 70tych wróciły, ale ustawiono je przy drodze na nowej podmurówce. Figury przedstawiają: Jana Chrzciciela, którego można poznać po atrybutach: baranek u stóp, krzyż i gest błogosławieństwa. Druga figura to Maryja. Tego typu przedstawiania (ręce złożone na piersiach) często były kojarzone z ukoronowaniem po wniebowzięciu.

Obecnie figury są odczyszczone i zakonserwowane, po pracach jakie odbyły się w 2021 roku.

TUTAJ album ze zdjęciami

Basznia Górna 3

Miejsce: Figura stoi na rozwidleniu dróg w Baszni Górnej w przysiółku Malce.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.16533, 23.26784

Inskrypcja: język polski

Krzyż postawiony na chwałę i cześć Pana Boga … 1908

Opis:

Figura wielokrotnie zamalowywania, ktoś próbował odczyścić napisy i przerysował litery, stąd trudno je odczytać. Na początku na pewno mamy formułkę modlitewną. Po niej są fundatorzy, rodzina Malców, albo mieszkańcy przysiółka Malce. Data jest zamalowana, najprawdopodobniej jest to rok 1908.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 4

Miejsce: Krzyż stoi przy drodze głównej, jadąc od Lubaczowa, od krzyża do kościoła w Lisich jamach jest ok 400 m.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.14118, 23.16419

Opis:

Pierwotnie rodzina Furgałów z Lisich Jam zakupiła w 1917 roku kamienną figurę na okoliczność zakupu ziemi z prośbą o błogosławieństwo plonów. Potem uległa ona zniszczeniu i zamontowano krzyż żeliwny. Niedawno obiekt został odnowiony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 10

Miejsce: figura stoi naprzeciw kaplicy w Lisich Jamach, w przysiółku Misztale.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.12475, 23.1642

Opis:

Figura pierwotnie stała na cmentarzu. Rodzina wymieniająca nagrobek postanowiła, że postawi figurę przy swojej posesji, by uchronić od wyrzucenia.

TUTAJ album ze zdjęciami