Lisie Jamy 12

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.14346, 23.15037

W Lisich Jamach, obok ronda, jest piaskowy pagórek, na którym urządzone zostało cmentarzysko. Istnieje możliwość, że chowano tu już zmarłych w okresie najazdów tatarskich. Najbardziej prawdopodobne jest to, że byli tutaj chowani ludzie zmarli na zarazę. Znajdziemy tutaj jeden cały krzyż i drugi w kawałkach z 1875 roku, informujący o rodzinie (lub jednej osobie) Kuzyków, która tam spoczywa. Drugi krzyż, ma dość wyraźną inskrypcję, ale trudno ją jednoznacznie odczytać. Powinien być starszy.

TUTAJ album ze zdjęciami