Polanka Horyniecka 3

Miejsce: figura stoi przy drodze Polanka Horyniecka – Brusno Stare po prawej stronie. To około 350 metrów w stronę Brusna Starego od skrzyżowania.

Lokalizacja: 50.24469, 23.33565

Opis:

Nie ma inskrypcji, jedyne co nam może coś powiedzieć o fundacji, to data 1915 rok na dole postumentu i figurka, przedstawiająca biskupa: św. Walentego. Gdy przyjrzymy się bliżej tej postaci, zobaczymy atrybuty po których można poznać świętego. W jednej ręce mamy krzyż, druga układa się na znak błogosławieństwa, postać ma na sobie szaty biskupie. W takiej właśnie pozie był on przedstawiany, gdy ktoś chciał się zwrócić w sprawie pokonania tzw. choroby św. Walentego, czyli padaczki. Wedle lokalnych podań, figura ta została wystawiona na skraju pola gospodarza, w którego rodzinie wystąpiła ta choroba. Zrządzeniem losu jest to, że przy upadku, figurze odpadała tylko twarz. Do „dosztukowania” twarzy niegdyś namawiano tutejszego kamieniarza Mieczysława Zaborniaka, ale meandry losu sprawiły, że do dziś Walenty twarzy nie ma. Istnieje możliwość, że względu na datę, że także zdarzenia wojenne miały wpływ na wystawienie tej figury, jak dwóch pozostałych.

TUTAJ album ze zdjęciami

Polanka Horyniecka 2

Miejsce: figura stoi na prywatnej posesji w Polance na przeciw przystanku autobusowego.

Lokalizacja: 50.24459, 23.33379

Opis: figura została rozbita, zapewne podczas wojny, została potem prowizorycznie sklejona. Miejsce gdzie zapewne były napisy jest rozbite. Prawdopodobnie figura został postawiona po I Wojnie po ustaniu zarazy we wsi (relacje mieszkańców wsi).

TUTAJ album ze zdjęciami

Polanka Horyniecka 1

Miejsce: figura usytuowana jest na skrzyżowaniu w środku Polanki Horynieckiej.

Lokalizacja: 50.2431, 23.33171

Inskrypcja: język polski

Ofiara za oddalenie wielgiej CHOROBY w r. 1915

Opis:

Figura została postawiona cztery lata później w 1919 roku. Krzyżyk wieńczący ma ciekawe zdobnictwo. Na górnym ramieniu krzyża mamy gwiazdkę, ciekawym ozdobnikiem wydaje się być aniołek w wianuszku. Sprawia wrażenie, jakby miał zamknięte oczy. Być może jest to uchwycenie momentu modlitwy. Na podstawie postumentu figury znajduje się mała kamienna figurka Jezusa.

Figura została postawiona dlatego, że w Bruśnie i Polance podczas I Wojny szalała zaraza po tym, jak stoczona została tutaj duża bitwa. Trupy miały leżeć wszędzie. Gdy rozkładały się, zaczęła się roznosić zaraza. Po wojnie, gdy zaraza ustała, postanowiono podziękować siłom wyższym za oddalenie wielgiej CHOROBY.

TUTAJ album ze zdjęciami