Zaleska Wola 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

49.97594, 22.97928

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Na pamiątkę zniesienia pańszczyzny 1848”.

Kamienny cokół przygotowany pod żeliwny krzyż. Na żeliwnym krzyżyku z tyłu sygnatura „SIG S2”.

TUTAJ album ze zdjęciami

Radawa 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.10516, 22.72007

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Pamiątka danej wolności d. 3 maja 1848 r. Ufundował ten krzyż Teodor Terebeneć. r. 1890”.

Jest to pamiątka zniesienia pańszczyzny w Galicji w 1848 roku. Możliwe, że postawiona na miejscu starszej. Cokół ozdobiony jest w górnej części wnęką z modlącą się postacią z aureolą. Krzyżyk wieńczący jest uszkodzony i naprawiony prowizorycznie przy pomocy betonu i metalowych płaskowników z śrubami. Pierwotnie były pod krzyżem tylko dwie modlące się postaci, potem dokręcono do krzyża metalową figurkę ukrzyżowanego Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami

Michałówka 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

49.95452, 22.86204

Inskrypcja: „1913 od swobody pańszczyźnianej. Fondator Szymon Bublewicz.”.

Tablica inskrypcyjna, gdzie jest słowo „pańszczyźnianej” jest podniszczona i możliwe, że znajduje się tam jeszcze jedno krótkie słowo, ewentualnie ten wyraz brzmi trochę inaczej. Nie da się go jednoznacznie odczytać. Żeliwny krzyżyk był zapewne większy, ale uległ zniszczeniu i wetknięta jest teraz w cokół jego górna część. Jest to pamiątka po zniesieniu pańszczyzny. Być może postawiona w miejscu, gdzie stał starszy krzyż z 1848 roku.

TUTAJ album ze zdjęciami

Laszki 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.02271, 22.90815

Jest to krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny. Uległ zniszczeniu i jest obecnie naprawiony przy pomocy złączeń drutami i betonu, co zniszczyło cześć inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami

Korzenica 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.03941, 22.9226

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Pamiątka nadanej wolności w dzień 3 maja 1848. Staraniem gromady Korzenickiej”.

Krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w Galicji w 1848 roku. Obecnie na kamienny krzyż naniesione jest coś w rodzaju tynku. Litery w inskrypcji są w niektórych miejscach niedokładnie odwzorowane. Wygląda na to, że na samym dole jest jeszcze coś napisane, być może data postawienia krzyża.

TUTAJ album ze zdjęciami

Dobra 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.19532, 22.68602

Unikalny kamienny cokół w kształcie kolumny. Nie ma inskrypcji, znajdziemy ją na oryginalnym krzyżu żeliwnym, który zamocowany jest w kolumnie. Po przetłumaczeniu z ukraińskiego odczytamy: „Pamiątka nadania wolności przez tron Austriacki narodowi Galicyjskiemu 3. maja 1848 roku”.

TUTAJ album ze zdjęciami

Cetula 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.09873, 22.80697

Brak inskrypcji. Ogólnie figura jest w wielu miejscach uszkodzona. Krzyżyk wieńczący powinien być wyższy, jest prowizorycznie ustabilizowany w cokole i splątany drutem, zapewne pękł wzdłuż. Na bokach cokołu ozdobne duże romby. Krzyż ten według mieszkańców wsi jest uznawany za pamiątkę zniesienia pańszczyzny.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wyżłów 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.45164, 24.0294

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Na pamiątkę nadanej wolności 1848 R”.

Kamienny cokół dostosowany jest to do zamocowania żeliwnego krzyża, który z czasem uległ uszkodzeniu. Naprawiany był przy pomocy metalowej listwy. Nad inskrypcją mamy prawosławny krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami

Teniatyska 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.3254, 23.5495

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Pamiątka uwolnienia dnia 3 maja 1848 roku”.

Jest to pomnik upamiętniający zniesienie pańszczyzny chłopów w Galicji w 1848 roku. To najstarszy wzór krzyża, gdzie występuje płaskorzeźba ukrzyżowanego Chrystusa. Widać jej prostą ludową formę. Na ramionach krzyża skróty opisujące ukrzyżowanego i titulus na górnej części belki krzyża.

TUTAJ album ze zdjęciami

Szczepiatyn 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.42543, 23.82677

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Pamiątka nadanej wolności z 3 maj 1848”.

Inskrypcja jest zamalowana, widać pojedyncze litery, w tym miejscu jest też przykręcona metalowa figurka Chrystusa ukrzyżowanego. Da się jednak zrekonstruować w całości inskrypcję. Krzyż ma prostą budowę i formę, bez dodatkowych elementów ozdobnych.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lubycza Królewska 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.34159, 23.52669

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Ten sławetny krzyż postawiono w pamiątkę zniesienia pańszczyzny, staraniem … R 1892”.

Część inskrypcji jest obita i nie da się odczytać, kto był fundatorem. Na krzyżu znajdziemy ludową płaskorzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa i na ramionach skróty IC XC, oraz titulus na górnej części belki. Krzyż pierwotnie stał bliżej drogi, ale jak robiono ogrodzenie, postanowiono go przenieść, by nie przeszkadzał.

TUTAJ album ze zdjęciami