Cetula 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.09873, 22.80697

Brak inskrypcji. Ogólnie figura jest w wielu miejscach uszkodzona. Krzyżyk wieńczący powinien być wyższy, jest prowizorycznie ustabilizowany w cokole i splątany drutem, zapewne pękł wzdłuż. Na bokach cokołu ozdobne duże romby. Krzyż ten według mieszkańców wsi jest uznawany za pamiątkę zniesienia pańszczyzny.

TUTAJ album ze zdjęciami