Pawłowa 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.25544, 22.77958

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. 1904. Staraniem gromady Hetmań…”.

Ostatni wyraz, określający gromadę jest trudny do jednoznacznego odczytania, być może jest tam błąd literowy. Krzyżyk wieńczący był uszkodzony i prowizorycznie przy pomocy betonu naprawiony.

TUTAJ album ze zdjęciami

Pawłowa 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.2526, 22.75517

Figura zamalowana farbą, co uniemożliwia odczytanie inskrypcji. Krzyżyk wieńczący uszkodzony, prowizorycznie związany i ustabilizowany sznurkiem. Na szczycie belki ozdobiony wypukłą gwiazdką.

TUTAJ album ze zdjęciami

Pawłowa 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.25468, 22.7423

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Staraniem gromady, Stefan … wójt. 1891”.

Nazwisko w inskrypcji trudno jednoznacznie odczytać, bowiem litery są zamalowane. Jako fundacja gromadzka, możliwe, że została postawiona na pamiątkę ustania zarazy we wsi.

TUTAJ album ze zdjęciami