Michałówka 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

49.95452, 22.86204

Inskrypcja: „1913 od swobody pańszczyźnianej. Fondator Szymon Bublewicz.”.

Tablica inskrypcyjna, gdzie jest słowo „pańszczyźnianej” jest podniszczona i możliwe, że znajduje się tam jeszcze jedno krótkie słowo, ewentualnie ten wyraz brzmi trochę inaczej. Nie da się go jednoznacznie odczytać. Żeliwny krzyżyk był zapewne większy, ale uległ zniszczeniu i wetknięta jest teraz w cokół jego górna część. Jest to pamiątka po zniesieniu pańszczyzny. Być może postawiona w miejscu, gdzie stał starszy krzyż z 1848 roku.

TUTAJ album ze zdjęciami