Lisie Jamy 1

Miejsce: Figura stoi na ulicy Wspólnej tuż przy wlocie do wchodzącej po prawej stronie ulicy Krótkiej.

Lokalizacja: 50.14681, 23.15985

Inskrypcja: język polski

Fundatorka

Ewa Janczura

Dnia 6/5 1902

Opis:

Figura jest zamalowana wapnem, jeden wyraz z inskrypcji jest trudny do odczytania. Pierwotnie figura stała bliżej drogi, ale przy jej remoncie został on przesunięty.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 4

Miejsce: Krzyż stoi przy drodze głównej, jadąc od Lubaczowa, od krzyża do kościoła w Lisich jamach jest ok 400 m.

Lokalizacja: 50.14119, 23.16427

Opis:

Pierwotnie rodzina Furgałów z Lisich Jam zakupiła w 1917 roku kamienną figurę na okoliczność zakupu ziemi z prośbą o błogosławieństwo plonów. Potem uległa ona zniszczeniu i zamontowano krzyż żeliwny. Brak napisów, być może są w zabetonowanej części postumentu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 3

Miejsce: Figura stoi na ulicy Wspólnej w Lisich Jamach nieopodal kościoła.

Lokalizacja: 50.14115, 23.17004

Opis:

Figura wedle lokalnych podań miała być wystawiona na pamiątkę ocalenia od pożaru domu gospodarza. Figura stoi tuż przy ogrodzeniu, inskrypcja zamalowana i jest bardzo trudny dostęp do niej.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 5

Miejsce: Figura stoi na prywatnej posesji na ulicy Smolińce w Lisich Jamach.

Lokalizacja: 50.1385, 23.17684

Opis:

Figura zamalowana wapnem, stoi na prywatnej posesji, brak dostępu. Wedle lokalnych podań miała być wystawiona na pamiątkę szczęśliwego powrotu z I Wojny.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 7

Miejsce: Figura stoi tuż przed zabudowaniami Wólki Krowickiej przy drodze głównej, w tej okolicy biegnie granica miedzy wioskami.

Lokalizacja: 50.13065, 23.18559

Opis:

Figura jest częściowo wkopana w ziemię, możliwe że jest tam inskrypcja, na dolej tablicy, góra jest szczelnie zamalowana farbą i nie widać napisów.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 2

Miejsce: Figura stoi w Lisich Jamach na ulicy Wspólnej nieopodal firmy Game Over Cycles

Lokalizacja: 50.14412, 23.16913

Inskrypcja: język polski

Fundatorka Katarzyna Janczura
r 1909

Opis:

Figura stoi na prywatnej posesji i napisy nie są dokładnie odczyszczone, szczególnie nazwisko. Janczura jest najbardziej prawdopodobnym nazwiskiem, gdyż występuje na Lisich Jamach. Figura miała być postawiona w intencji ochronnej przez zarazą zwierząt gospodarskich.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 8

Miejsce: Figura stoi na polach Lisich Jam na przysiółku Misztale. Najlepiej dojść tam idąc przez łąki przed kaplicą w Misztalach.

Lokalizacja: 50.1296, 23.17142

Inskrypcja: język ukraiński

Iwan i M.R. Smolinec
10/83   
18 1927

Opis:

Inskrypcja jest trudna do odczytania, bowiem malowanie figury przez dziesiątki lat spowodowało, że w niektórych miejscach farba bardzo mocno przylega do kamienia i trudno ją oderwać. Liczby powiązane z datą mogą być inne.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 6

Miejsce: Figura stoi na prywatnej posesji na ulicy Polnej w Lisich Jamach.

Lokalizacja: 50.13666, 23.1716

Opis:

Figura stoi na prywatnej posesji, nie ma możliwości odczyszczenia tablicy z napisami.

TUTAJ album ze zdjęciami

Lisie Jamy 9

Miejsce: Jadąc z Lubaczowa w kierunku Dąbrowy, przy ostatnich zabudowaniach na zakręcie przy drodze znajdziemy krzyż.

Lokalizacja: 50.13394, 23.14774

Inskrypcja: język polski

Fondator Michał…

Opis:

Nazwiska fundatora nie da się odczytać, bowiem ta część inskrypcji jest odbita. Krzyż uległ częściowemu zniszczeniu podczas wojny. Wedle lokalnych podań głowę Jezusowi miał odciąć żołnierz na koniu. Po tym procederze koń się spłoszył i stracił jeźdźca, który zaginął na miejscu.

TUTAJ album ze zdjęciami